04.02.2013

10 kroků k založení firmy

Pokud se rozhodnete podnikat na vlastní pěst, máte na výběr ze dvou možností. Můžete otevřít vlastní podnik nebo podnikat formou franchisy. V následujících krocích Vám poradíme, jak založit vlastní firmu.

V první řadě je důležité si uvědomit, jakou právní formu by měla mít vaše firma. Jiné požadavky je třeba splnit při zakládání samostatné výdělečné činnosti nebo sdružení dle občanského zákoníku, jiné při zřizování společnosti obchodního práva (např. společnosti s ručením omezeným).

firma

Pokud podnikatel nechce absolvovat všechny kroky k založení firmy, může si založenou společnost koupit - tzv. ready made firma je už zapsána v obchodním rejstříku a má určitou historii.

Každá z forem provozování činnosti má své přednosti a nedostatky. V deseti krocích vám poradíme, jak založit společnost s ručením omezeným.

1. Studium právních předpisů

Pokud to s podnikáním myslíte vážně, měli byste si nastudovat živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a některé daňové zákony. Všechny tyto dokumenty můžete najít na internetu. Měli byste si ale dát pozor. Samozřejmě ne všechny informace na internetu jsou správné či aktuální.

2. Příprava dokumentace

Pokud si myslíte, že jste získali dostatečné povědomí, jak podnikání po teoretické stránce funguje, musíte si připravit příslušné dokumenty potřebné pro založení společnosti. Ty můžete najít na internetu, kde se nachází velké množství různých vzorů. Tyto vzory se ale mohou lišit. Jediným řešením je zkombinovat tyto vzory dohromady se svými nově nabytými právními znalostmi.

3. Sepsání společenské smlouvy u notáře

Jako první krok bude dojít k notáři, kde necháte notářsky ověřit společenskou smlouvu uzavřenou mezi společníky. Ta by měla obsahovat následující informace:

- název společnosti a sídlo společnosti
- určení společníků firmy, jejich bydliště a jakým způsobem jednají za firmu
- předmět podnikání (činnosti)
- výši základního kapitálu
- ostatní údaje, které vyžaduje obchodní zákoník

K založení firmy je potřeba ještě čestné prohlášení jednatelů a správce vkladu. Prohlášení můžete rovnou notářsky ověřit.

Velmi důležitým krokem je vymyslet atraktivní název společnosti. V názvu by měla být obsažená slova, pod kterými Vás budou zákazníci hledat. Důležitá je také internetová doména, pro kterou platí stejná pravidla a podle které by se měl řídit i název společnosti. Vyhledávače typu Google Vás tak vyhodnotí jako důvěryhodnější výsledek hledání a Vaše internetové stránky Vám přivedou zákazníky zcela zdarma.

4. Složení základního kapitálu

Po návštěvě notáře musíte zajít do banky založit účet, na který budou složeny peněžité vklady. Pokud chcete do společnosti vkládat cokoliv jiného než peníze, respektive vybrali jste si nepeněžitou formu vkladu, musíte zajít na soud podat návrh na jmenování soudního znalce. Poté, co soud provede jmenování, ocení znalec nepeněžitý vklad a vy se můžete připravovat na další kroky. Po složení částky banka vydá potvrzení o složení vkladu, které budete později potřebovat k zapsání společnosti u soudu.

5. Obstarání dokumentů

Jako začínající podnikatel musíte získat potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám. Musíte totiž doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem nemovitosti. Poté si musíte obstarat čistý rejstřík trestů, neboť jednatel s.r.o. může být pouze osoba bezúhonná. Zjednodušit tuto proceduru lze přes CZECHPOINT, kde získáte oba tyto doklady naráz.

6. Ohlášení živnosti

Dalším krokem, který je nezbytné realizovat, je vyrazit na Živnostenský úřad. V případě volné živnosti by mělo vše proběhnout rychle, ale u dalších živností se nejspíše zdržíte přípravou dalších dokumentů o odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce. Musíte si obstarat potvrzení o praxi od předchozích zaměstnavatelů. Nakonec se dostavíte na ověření svého podpisu. Za pár dní byste si měli vyzvednout dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

7. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Zápis společnosti spočívá v tom, že vyplníte příslušný formulář a koupíte kolek. Po podání tohoto návrhu na zápis do obchodního rejstříku následuje zákonná lhůta pěti pracovních dnů, která ale nemusí být vždy dodržena. Pokud vše dopadne dobře a soud nebude mít žádné námitky, vydá rozhodnutí a přidělí vám příslušné IČO. Pokud nechcete čekat na nabytí právní moci příliš dlouho, doporučujeme vzdát se práva na odvolání.

8. Uvolnění účtu v bance

Tento krok už by měl být pouze formální. Banka po ověření všech příslušných dokumentů odblokuje váš podnikatelský účet. V tomto okamžiku jako jednatel s.r.o. byste měl mít snazší a jednodušší přístup k cizím finančním zdrojům. S tím vám banka může pomoci. Záleží už jenom na vás, jakou a zda vůbec budete chtít pomoc od své banky.

9. Registrace na Finančním úřadě

Na Finančním úřadě na vás budou čekat dva formuláře daňového přiznání, ke kterým je nutné přinést přílohy z předchozích kroků. Pokud je všechno v pořádku, po několika dnech (doba vyřízení se liší úřad od úřadu) si můžete přijít vyzvednout osvědčení o registraci k daním. Tyto dokumenty byste měli obdržet okamžitě. U finančního úřadu se musíte registrovat do měsíce od zapsání do obchodního rejstříku.

10. Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku

Po vyřízení těchto posledních formalit míří váš poslední krok na Živnostenský úřad. Zde vám příslušný úředník zapíše přidělené IČO automaticky po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Opět je možné, že byrokratický aparát bude proti. Pokud tento krok chcete urychlit, využijte samostatného podání.

Samozřejmě všechny tyto kroky jsou jen radami na papíře a ne vždy odpovídají realitě. Ke změnám by došlo, kdybyste například ve firmě chtěli mít zaměstnance, a nebo firmu založit s více společníky. Na českou byrokracii si podnikatelé dlouhodobě stěžují, je ale pravdou, že stát se postupně snaží začátek podnikání zjednodušit.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank