18.03.2010

Kolik stojí franchising?

Již jste provedli volbu franchisingové sítě, jejíž licenci plánujete zakoupit. Před podpisem smlouvy, pro vlastní bezpečí si spočítejte, zda finančně unesete nákup licence a průběžné náklady na provoz podniku. Stručně řečeno: sami si zkuste spočítat celkové náklady na investici.

Jestliže nechcete vynechat žádnou položku v rozvaze nákladů a příjmů, musíte si zodpovědět následující otázky:

Někdy se může ukázat, že na zvolený franchising nemáte dostatečné úspory. Proto je vhodné předem zjistit, zda poskytovatel licence souhlasí s podporou investice bankovní půjčkou.

  • Kolik bude stát zahájení podnikání, a zda jste při předběžném propočítávání nevynechali skryté náklady
  • Jak shromáždit prostředky nezbytné pro financování podnikání, a zda má investice vyhlídky na dosažení prahu rentability

Zkontrolujte si peněženku
Není vhodné sestavovat vlastní rozpočet pouze na základě údajů předložených franchisorem. Poskytovatelé licence nabyvatelům nepředkládají přesné výpočty. Jejich údaje pouze usnadňují prognózu a kontrolu nákladů.

Považujte tedy propočty poskytovatele za cenné ukazatele, ale nic víc. Mějte rovněž na paměti, že náklady na franchisingový balíček jsou pouze výchozím bodem, protože pokrývají pouze základní potřeby nové firmy. Vždy se vyplatí požadovat po poskytovateli podrobnosti o financování investice do balíčku: náklady na samotnou licenci, částky na školení, zařízení, vybavení zbožím a logistiku. Budete rovněž potřebovat přesné výpočty nákladů, které nejsou zohledněné v balíčku, např. náklady na dopravu zboží do prodejny nebo zakoupení kancelářských potřeb.

Skryté náklady
Při propočítávání celé investiční částky pamatujte na náklady na zařízení, na pojištění, na služební cesty a na jiné zaváděcí náklady (např. nákup zásobovacího vozidla). K tomu je třeba připočítat náklady na sortiment, se kterým začnete. Pro všechny případy tedy vypočítejte, zda se náklady nezvýší, jestliže při další dodávce objednáte méně zboží. Všechny tyto výdaje je nezbytné zahrnout do rozpočtu.


Někdy se může ukázat, že pro zvolený franchising nemáte dostačující prostředky. Proto je vhodné předem zjistit, zda poskytovatel licence souhlasí s podporou investice bankovní půjčkou a do jaké výše investice si lze vzít úvěr.

Při výběru banky hledejte v její nabídce co nejlevnější úvěr s nejpříznivějšími podmínkami. Také se nebojte vyjednávat. Snažte se do vyjednávání s bankou zapojit poskytovatele licence. Než se rozhodnete, můžete také využít služeb odborníků.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank