03.10.2011

Mým osobním cílem je dostat činnost a postavení SFA na mezinárodní úroveň

prozradil v rozhovoru týdne Jozef Šétaffy, člen představenstva Slovenské Franchisingové Asociace.

Jak jste se dostal k SFA?
K SFA jsem se dostal oklikou díky našemu konceptu Pizza Mizza. Začalo to před čtyřmi lety, kdy fungovaly pod značkou Pizza Mizza čtyři vlastní provozovny a my jsme se rozhodli její další rozvoj zajišťovat pomocí franchisingu. Chyběly nám však základní znalosti a zkušenosti. Začali jsme tedy hledat další informace, až jsme se dostali do Prahy na Franchising Forum, které organizovala Česká asociace franchisingu. A toto byl zásadní zlom v našem snažení. Na této akci jsme našli potřebné informace a setkali se s odborníky, kteří nám byli ochotni pomoci a dále s námi spolupracovat a od té doby tam chodíme pravidelně. Paradoxem je, že až v Praze jsme zjistili, že existuje i Slovenská franchisingová asociácia. Následně jsme se snažili navázat kontakt a spolupráci se SFA, ale jaksi se nám nepodařilo s tehdejším vedením SFA navázat relevantní komunikaci. Tak jsme to se SFA na nějakou dobu vzdali. Situaci ve slovenském franchisingu jsme však nadále sledovali.

Kdy došlo ke zlomu?
Začátkem tohoto roku měla naše značka Pizza Mizza na Slovensku již 10 provozoven a tak jsme se rozhodli, že to zkusíme oficiální cestou a podali jsme do SFA standardní přihlášku. Byli jsme přijati po prvním pohovoru a prezentaci. Následně se konala výroční schůze SFA s volbou představenstva. V rámci diskuse jsem řekl, co si myslím o dosavadní činnosti SFA a jak bych si představoval její další činnost v budoucnosti. Moje drzost byla "odměněna" tak, že jsem byl zvolen do jejího představenstva. Nyní se snažím uvést mé představy do reality.

Jaký je vývoj SFA?
Oživili jsme a průběžně aktualizujeme webovou stránku asociace www.sfa.sk, kde jsou uvedeny všechny naše aktivity a bilance. Na ukázku jen jedna statistika: v době letošní výroční schůze měla SFA 6 řádných členů, dnes jich máme 19. Očekáváme, že vývoj SFA posoudí především naši členové na klubovém setkání, které se uskuteční v říjnu.

Jaké máte se SFA cíle?
Jsem jedním z členů představenstva, cíle a aktivity SFA se tvoří, připravují a realizují jako kolektivní činnost představenstva a členů SFA. Moje práce je tedy více méně organizační, administrativní, spočívá především v propagaci a komunikaci. Snažím se však přinášet nové nápady a motivovat své kolegy k plnění základního poslání asociace. Mým osobním cílem je dostat činnost a postavení SFA na mezinárodní úroveň.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank