02.11.2011

ERA hledá franchisanty

Největší poradenská společnost na světě v oboru nestrategických nákladů expanduje v ČR.

Expense Reduction Analysts (ERA) je největší poradenskou společností na světě specializující se na snižování nestrategických provozních nákladů, které nejsou ve vztahu k základním činnostem firem. Jedná se například o náklady vynaložené na kancelářské potřeby, IT, telekomunikaci, pojištění, energie, poštovní služby, úklid apod. Klienti nenesou žádné finanční riziko spojené s realizovaným projektem. Účtované poplatky jsou založeny na principu "success fee", což znamená, že konzultanti jsou odměňováni až na základě realizovaných úspor. Zisk je stanoven podílem z vygenerovaných úspor.

ERA mladý muž mezi dvěma ženami

Síť ERA tvoří na 700 konzultantů – franchisantů - ve 30 zemích světa (např. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, USA, aj.).

„V pátek 14. 10. jsme podepsali historicky 1. partnerskou smlouvu na území České republiky. Partner - franchisant, který bude plnit roli konzultanta, získá know-how, online databázi s 14.000 dokončenými projekty, marketingovou podporu, školení a další podporu od vysoce hodnoceného franchisora,“ uvádí Jiří Rybár, držitel master franchisové licence pro Českou republiku.

Dle vyjádření master franchisanta počáteční investice na nákup licence činí 35.000 EUR. Po dobu 18 měsíců budou franchisanti odvádět 350 EUR měsíčně, poté se poplatek zvýší na 700 EUR měsíčně, nepřekročí však 20 % z příjmů. Příjmy jsou většinou pro franchisanty stanoveny ve výši 50 % z realizovaných úspor po dobu dvou let.

„Obchodní plán jsme stanovili na pět let, během nichž chceme získat 12 konzultantů. Nicméně, snahou je mít tento tým kompletní co nejdříve. Výhodou je, že konzultanti ve své práci nejsou limitováni pouze hranicemi České republiky, ale služby budou moci uplatnit také ve všech dalších státech Evropy, kromě Velké Británie,“ uzavírá Rybár.

Kromě náboru nových partnerů se master franchisant soustředí také na strategické budování značky a obchodního modelu, networkingu, získávání klientů a novému designu webových stránek.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank