20.01.2012

Vliv cizího kapitálu v ČR roste

Téměř 2,5 bilionu korun investovaly od roku 1993 do tuzemské ekonomiky zahraniční firmy.

Přestože hlavní příliv přímých investic dorazil do ČR později než třeba do Polska či Maďarska, byl kolem roku 2000 v přepočtu na obyvatele jedním z nejvyšších na světě a stal se výrazným stimulem domácí ekonomiky. Firmy zahraničních investorů zvýšily během patnácti let svůj podíl na produkci ekonomiky ČR šestinásobně, ze 7,3 na 42,5 %. „Jejich zisky tvořily v roce 2009 tři pětiny všech zisků finančních a nefinančních firem v české ekonomice,“ konstatuje analytička Českého statistického úřadu (ČSÚ) Drahomíra Dubská.

ruce

Hrubá přidaná hodnota firem ze zahraničí v roce 1995 nečinila ani 5% z celkové produkce ekonomiky. Od té doby se už zvýšila na 30,6 %.

Zcela dominující postavení má zahraniční kapitál ve finančním sektoru. Zatímco v roce 1995 vytvářely finanční instituce pod zahraniční kontrolou zhruba desetinu hrubé přidané hodnoty celého sektoru, v roce 2009 již přes 97 %. Tímtéž podílem kontrolují zahraniční banky celková bankovní aktiva v ČR, klientské vklady jsou pod zahraniční kontrolou z 99 %.

U nefinančních podniků je zahraniční kapitál zastoupen nejsilněji v automobilovém průmyslu, který kontroluje z 90 % a také v rafineriích a výrobě koksu (88 %). „Přinos přímých zahraničních investic je evidentní, což plyne z dosahované produktivity a akceleračních efektů pro ekonomiku,“ dodává Dubská. V roce 2009 zaměstnávaly firmy pod zahraniční kontrolou 1,069 milionu lidí, což bylo 5,7krát více než v roce 1995.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank