Podle Jana Práška lze díky byznys travel agentuře snížit průměrné cestovní náklady o 10 až 40 procent.
Pondělí
25.06.2012
Nejen o výhodách provozování byznys travel agentury jsme si povídali s Janem Práškem, ředitelem UNIGLOBE Travel Czech republic and Slovakia.
 

Otevřeli jste novou franchisovou pobočku? Kde a jak dlouho trvala jednání před podpisem smlouvy?
Šlo o pobočku v Uherském Hradišti. Jednání trvala tři čtvrtě roku. Vzhledem k tomu, že šlo o první franchisovou pobočku nového regionu, bylo třeba nastavit celou řadu parametrů tak, aby byla v souladu s celosvětovými standardy UNIGLOBE a zároveň respektovala lokální specifika trhu.

Jak byste popsal služby, které UNIGLOBE nabízí?
Na první pohled se může zdát, že lze snadno koupit letenku za pár korun z nabídek mnoha společností prostřednictvím desítek portálů inzerujících na internetu. Obdobné je to i s rezervací ubytování v hotelech po celém světě. Otázkou zůstává, jak se v tak široké nabídce vyznat, najít nejvhodnější spojení a především, jak mít stoprocentní garanci toho, že se rezervovaný let či ubytování uskuteční. Na tuto otázku reagují byznys travel agentury, které se zabývají zajišťováním služebních cest podle potřeb dané firmy. Velkou výhodou využívání těchto služeb je snižování nákladů spojených se zajišťováním letenek, ubytování nebo pronájmu aut. Firma se nemusí starat a mít zodpovědnost za to, aby se její pracovník v klidu dostal tam, kam má.

Na českém trhu působíte druhým rokem. Jak byste své působení zde zhodnotil?
Během prvního roku se podařilo oslovit stovky potencionálních franchisantů, nastavit již zmíněné parametry pro rozvoj franchisingu a uzavřít smlouvu s prvním franchisantem. Na trhu jsme jediní, takže možnosti expanze zde jsou.

Původně jste chtěli mít 25 franchisantů. Splníte tento plán?
V České republice plánujeme zhruba 15 franchisantů v horizontu čtyř let. Poté bychom se chtěli soustředit především na růst podílu franchisantů na trhu a koordinaci postupů spolupráce za účelem dosažení maximálního efektu podnikání franchisantů.

Do jakých měst v ČR i na Slovensku se chcete dostat?
Hustota výskytu potenciálních zákazníků v okolí lokace agentury UNIGLOBE je výhodou, nikoli však podmínkou. V rámci systému UNIGLOBE existuje po světě celá řada příkladů, kdy agentura v malém městě lokálního významu je velice úspěšná a obhospodařuje klienty v městech mnohem větších. Využíváme moderních technologií a naše pilotní agentura v Praze má klienty nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Z hlediska optimalizace nákladů především v počátcích podnikání je však výhodné, aby se v dosahu budoucí agentury nacházelo město s alespoň padesáti tisíci obyvatel.

Musí mít franchisant zkušenosti z cestovního ruchu?
Nemusí. Od franchisanta očekáváme především zdatnost v oblasti akviziční. Systém UNIGLOBE je především obchodní model, který umožňuje lidem se zájmem o obchod a cestování vybudovat vlastní fungující byznys travel agenturu na základě tisíců obdobných procesů po celém světě. Přínosem se UNIGLOBE stává i pro stávající volnočasové agentury, kanceláře se zájmem o rozšíření portfolia činností i o profesionální řešení zajištění služebních cest. A v neposlední řadě i již fungující samostatné byznys travel agentury mohou ocenit nákup značky, technologií a vyjednávací pozice pro snadnější oslovování nadnárodních klientů.