Helen Doron Early English působí podle informací Anne Gordon (na obrázku zcela vpravo) v 650 výukových centrech ve 30 zemích světa.
Pondělí
06.08.2012
Výhody franchisového podnikání ve vzdělávání vysvětluje vice prezidentka Helen Doron Educational Group Anne Gordon.
 

Proč jste se rozhodli rozšiřovat výuková centra pomocí franchisingu?
Na začátku je nutné říct, že mám ráda týmové hráče. Výhodou těchto hráčů je, že se dokážou podělit o zkušenosti, znalosti, přispívat těmito vědomostmi k vytváření pevného a většího celku. A všechny tyto body se odrážejí i v základních pravidlech pro dobré fungování podnikání na základě franchisingu.

Z Vašeho pohledu je tedy franchising tím nejefektivnějším modelem rozšiřování své působnosti?
My díky pětadvacetiletým zkušenostem z této oblasti nabízíme zájemcům stabilní zázemí. To se týká nejen potřebných informací, ale rovněž nabídky programů. Pro nás je důležité rozvíjet svou síť do dalších zemí a díky tomu, že již v mnoha státech fungujeme, dokážeme vyhodnotit, jaký způsob expanze je pro nás nejlepší. V podstatě se jedná o opakování modelu, který se již dříve osvědčil.

Máte plány, kde byste chtěli s konceptem být za deset let?
Paní Helen Doron stále srší nápady, takže já věřím tomu, že za deset let budeme zase o veliký kus dál než nyní. Možnosti rozvoje jsou hlavně v rozšiřování našich služeb nejen pro malé děti, také pro ty od čtrnácti do osmnácti let. Pro ty připravujeme různé skupinové programy jak zlepšovat angličtinu.

Takže v budoucnu se můžeme dočkat center, která nebudou orientovaná výhradně na děti?
Je to jedna z možností, jak se dál vyvíjet. Mnoho lidí se nás na tuto možnost ptá. K tomu cíli ale vede ještě mnoho nezbytných kroků. Zatím se věnujeme vzdělávání dětí do čtrnácti let a nyní se zaměřujeme na rozšíření našich služeb pro děti do osmnácti let. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Je rozdíl, když učíte děti a dospělé lidi. Samozřejmě hodně bude záležet také na samotných franchisantech. Zda dokážou své nadšení pro učení přenést i na poněkud odrostlejší klienty.

Jak si představujete vhodného kandidáta na pozici franchisanta Helen Doron?
Uvedu příklad. Při jednom pohovoru jsem mluvila s mužem, který mi řekl, že mu nemusím vysvětlovat podmínky franchisingu, protože on již franchisantem jednoho konceptu je. Když jsem se ho zeptala jakého, odpověděl, že se jedná o společnosti prodávající pneumatiky do aut. A to může být problém, protože je rozdíl být franchisantem školy nebo autoservisu. Člověk musí milovat tuto práci, musí z něho čišet nadšení a zápal. Vedle toho je ale neméně důležité mít na rozjezd pobočky peníze.

Měl by být franchisantem člověk z oboru, například učitel?
Není to rozhodně nezbytné. Ale je nespornou výhodou, když ví jak učit a vzdělávat nejen své studenty, ale stejnou měrou, ne-li větší, i sám sebe.