Jazyková škola Jipka nabízí propracovaný a dlouhodobě vyzkoušený marketingový koncept, tradici značky, specializovaný software vytvořený na míru nebo kvalitní zázemí pro franchisanta.
Pondělí
20.08.2012
Novinkou v Katalogu franchis je Jazyková škola Jipka, která na českém trhu působí od roku 1998. Nyní hledá první franchisanty.
 

Franchisový koncept Jipka - Vaše jazyková intenzivní péče vedle provozování jazykové školy nabízí překladatelské služby, tlumočnictví nebo průvodcovské služby. V současnosti má otevřeno osm vlastních poboček. Obavy z matoucího názvu společnosti v souvislosti s nemocničním oddělením její ředitelka Tereza Cingrošová nemá. "Určitá reminiscence je možná i na místě. Nicméně značka je takto prezentována prakticky od začátku a myslím, že lidé jsou na toto spojení zvyklí," říká Cingrošová.

I když konkurence na trhu je rok od roku vyšší, místo zde stále je. Plány Jipky proto počítají s vytvořením sítě franchisových poboček především v menších městech - zhruba velikosti okresních měst. Počet těchto škol, kterého by firma chtěla dosáhnout, nemá určený. Záležet bude na počtu zájemců o licenci a jejich kvalitách.

Pro franchising se společnost rozhodla z několika důvodů. Například proto, že je možné rozšiřovat síť i do lokalit, na které by sama škola vlastními silami, ať už finančními nebo personálními, nestačila. Zároveň se tím zrychlí i proces celé expanze. "Rozvoj sítě vlastních poboček je samozřejmě svým způsobem jistější, i z hlediska výnosů finančně zajímavější, ale zároveň je to i proces dlouhodobý a nesmírně náročný na koordinaci a počáteční investice," dodává Cingrošová. Od franchisingu si firma slibuje zrychlení celého procesu, nižší nároky na finanční účast a zároveň přenesení části odpovědnosti za fungování pobočky na franchisanta.