Jiří Rybár plánuje najít alespoň patnáct franchisantů ERA (Expense Reduction Analysts).
Pondělí
01.10.2012
Velký důraz klademe na individuální přístup, říká v Rozhovoru týdne Jiří Rybár, Master franchisant ERA pro Českou republiku
 

ERA letos slaví dvacet let od založení. Je již dostatečně etablovaná na trhu?
ERA má tradičně silnou pozici v Německu, Francii, Španělsku, zemích Beneluxu a Skandinávie. Dynamicky rostoucími trhy jsou země střední a východní Evropy, kam ERA nyní upírá své expanzivní úsilí. Česká republika je toho dokladem. Za zhruba jeden rok fungování zdejší tým partnerů čítá šest lidí, kteří pracují na bezmála dvaceti projektech.

V zahraničí je společnost známější než u nás. Jakým způsobem značku propagujete?
Náš obor činnosti není vhodný na masovou propagaci. Je to o individuálním přístupu k jednotlivým vybraným firmám či sektorům trhu, zájmovým sdružením, jako jsou například obchodní komory. Významně spoléháme na osobní a profesní kontakty našich partnerů, které nejlépe fungují.

Platí stále plán mít letos patnáct franchisantů?
Tento plán je řekněme střednědobý. Velmi záleží na kvalitě potenciálních partnerů a jejich expertním zaměření. Některé klíčové konzultantské odbornosti jako telekomunikace, energie, bankovnictví, přeprava a logistika jsou již v týmu obsazeny, další zatím na „své“ lidi čekají. Jedná se třeba o facility management, pojištění, obalový materiál. Nicméně, pár pozic je vyčleněno také pro zkušené business developery, to znamená takové odborníky, kteří pro kvalitní produkt dokáží nalézt obchodní příležitosti a pak je dále rozvíjet.

Lidé mají stále trochu strach o peníze vzhledem k současné ekonomické situaci země. Jak s touto skepsí bojujete?
Naším obchodním modelem, který funguje plně na principu success fee. Naši klienti nezaplatí nic předem, aniž bychom nepotvrdili naše schopnosti. Jsme odměňováni z nalezených a dosažených úspor, to jest prostřeků, které by daná firma bez nás ani neměla.

O jaké služby mají lidé či firmy největší zájem?
Obsahem naší služby není pouze schopnost vyjednat lepší cenové podmínky v takřka jakékoliv oblasti režijních nákladů. Významné možnosti dodatečných úspor skýtá také samotná organizace procesů a nákupního chování v oblastech, které nesouvisí s hlavním oborem činnosti a klíčovými kompetencemi zodpovědných pracovníků. Pro majitele či ředitele firem je velmi důležité to, že tyto dva aspekty dokážeme sloučit, a to nejenom na teoretické úrovni, ale že se také postaráme o zavedení nových úsporných opatření do praxe a dohlížíme, typicky po dobu dvou let, na to, že jsou tyto nové podmínky dodržovány jak dodavateli, tak samotnými pracovníky dané organizace. Stručně: provedeme audit nákupních procesů a chování, nalezneme potenciál pro úspory, dosáhneme skutečných úspor a garantujeme jejich dlouhodobou udržitelnost.