06.11.2012

The PUB nabízí zavedené restaurace

Gastronomický koncept hledá franchisanty pro zavedené pobočky v Plzni a Karlových Varech.

Důvodem tohoto kroku však není fakt, že by se těmto restauracím nedařilo, ba naopak. Centrála řetězce provozuje v současné době čtyři vlastní restaurace, z nichž dvě jsou v Plzni a další v Praze a Karlových Varech. Celkem 10 provozoven, včetně těch zahraničních, je pak v rukách franchisantů. Vedle zajišťování provozní, technické a marketingové podpory v rámci franchisy se prioritou centrály stává v čím dál větší míře expanze na zahraniční trhy. Posilování role centrály coby servisní organizace a její rostoucí obchodní aktivity v zahraničí si žádají změnu strategie, a to i s ohledem na množství mateřských provozoven. A právě to je hlavním důvodem, proč společnost The PUB nabízí k převzetí vlastní restaurace v Plzni a Karlových Varech. Jedná se o zaběhnuté restaurace v atraktivních lokalitách s doloženou ekonomikou.

the pub obrazek provozovny do clanku

V The PUB je o zábavu postaráno. Čepování tankového piva přímo u stolu, online pivní hry, elektronické objednávky jídla a jukebox na každém stole. To vše přináší tento zážitkový gastronomický koncept.

The PUB je unikátní gastronomický koncept, ve kterém dochází ke spojení jídla a pití s netradiční formou zábavy. Je synonymem zážitkové gastronomie - hosté těchto restaurací si sami načepují tankové pivo přímo u stolu a mohou se zapojit do online pivních her, které probíhají na velkoplošných projekcích. Přes dotykové panely objednávají jídlo, pití nebo přivolávají obsluhu. Součástí panelů je i jukebox s výběrem několika tisíc písniček, které lze přímo od stolu objednat.

Pilotní projekt tohoto konceptu byl spuštěn v Plzni již v roce 2005. Od roku 2006 je pak nabízen formou franchisy. V současné době čítá řetězec The PUB celkem 14 restaurací, z čehož 11 je na území celé České republiky, 2 v rakouské Vídni a 1 v německém Berlíně. V případě zahraničních provozoven se jedná o úspěšné pilotní projekty realizované na bázi master franchisy. Do konce tohoto roku bude otevřena nová restaurace v Praze a je plánována další expanze do zahraničí, též mimo Evropu.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank