Po skončení prázdninové sezóny, kdy animátoři tráví většinu času na pláži na slunci, přichází zima. I v ní je třeba turisty zabavit – zejména v lyžařských střediscích.
Středa
28.11.2012
Evropský leader v oblasti animace volného času Stageman chce i do Česka. Je novinkou v Katalogu franchis.
 

A právě z tohoto důvodu hledá polská společnost Stageman v České republice franchisového partnera. Jeho úkolem bude na tuzemském trhu rozvíjet působení firmy, která se soustředí na organizování školení a eventů. Hlavně však rekrutuje a školí animátory, které si najímají hotely, aby zpestřily čas dovolených svým hostům. Podle CEO společnosti Stageman Jakuba Baczeka lze animaci volného času považovat za velmi perspektivní obor v oblasti cestovního ruchu.

Právě osoba Jakuba B. Baczeka je dle firmy základem jejího úspěchu. Před založením společnosti Stageman pracoval Baczek jako animátor v mnoha zemích, například ve Španělsku, Řecku nebo na Jamajce. Poté, co se vrátil zpět do Polska, zjistil, že podnikáním v oblasti animace volného času se v regionu střední a východní Evropy nikdo nezabývá. Napsal tedy knihu, která zaznamenala velký úspěch a zájem veřejnosti o služby firmy Stageman na sebe nenechal dlouho čekat. Ten byl zejména ze strany studentů, kteří chtěli získat certifikát animátora volného času.

„Naši franchisanti musí být aktivní lidé. Jejich práce bude zahrnovat cestování a školení, proto je třeba, aby byli flexibilní. Samozřejmostí jsou pak manažerské schopnosti, díky nimž budou schopni řídit nejen lidi, ale i nové projekty,“ doplňuje Jakub Baczek.

Mezi klienty konceptu Stageman patří společnosti Neckermann, Play, Walt Disney, Castrol, KIA, TVP 1, Thomas Cook. Firma spolupracovala také se španělskou vládou a Unií evropských fotbalových svazů UEFA. V současné době poskytuje služby hotelům v zahraničí, které jim pomohou získat konkurenční výhody.