Snažíme se být vidět, fundovaně informovat o tom, co děláme. Pokud jde o cílené vyhledávání franchisantů, využíváme doporučení a náš školící program.
Pondělí
03.12.2012
Příští rok bude ve znamení podpory franchisantů ve snaze obsazení stěžejních regionů, říká David Kinter, ředitel společnosti JOBVIZE Consulting, která provozuje koncept ProfiCV.
 

Jaký byl rok 2012 pro společnost JOBVIZE Consulting a franchisový systém ProfiCV?

Hodnocení roku 2012 by bylo z mého pohledu zatím předčasné. V prosinci nás čeká opět účast na veletrhu proHRexpo a další příjemné akce s našimi zákazníky. Franchisový systém ProfiCV dostal v tomto roce přesný formát a s novými franchisanty se budeme snažit udržet tempo rozvoje i dále. Co považuji za nejvýznamnější v oblasti našeho franchisového modelu ProfiCV je, že máme perfektní produkty a díky propracovanému systému školení je nyní budou umět i naši franchisanti nabízet ve stále více firmách.

Kde vznikl nápad na založení pracovního portálu zaměřeného na videoživotopisy uchazečů o práci?

Nápady vznikají spontánně na základě nějaké zkušenosti. I v případě mého projektu videoprofilů tomu nebylo jinak. Absence komunikačních dovedností, nepravdivé životopisy kandidátů o práci. Časová náročnost výběrových řízení spolu s poměrně malou možností přípravy na kandidáta, mě zcela odradili od dlouho zažitých postupů vyhledávání nových zaměstnanců. Nicméně, cesta k současnému aplikovanému modelu ProfiCV nebyla zas tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Stojí za ní stovky hodin analýz, týmové práce a samotného testování mezi firemními personalisty i uchazeči.

Dalo by se říci, že služba, jakou poskytuje síť ProfiCV, je na českém trhu novinkou. Jaký zájem vzbudil tento koncept mezi zájemci o franchisovou licenci?

Ve své době začátku, jistě novinkou byla. Ale jak jsem již říkal, ušli jsme kus cesty a odvedli nemálo práce. Především se nám povedlo dostat videoprofily mezi uchazeče a do firemního recruitmentu.

Jakým způsobem své franchisanty hledáte?

Snažíme se být vidět, fundovaně informovat o tom, co děláme. Pokud jde o cílené vyhledávání franchisantů, využíváme doporučení a náš školící program.

Máte již v současné době stanoveny plány, jichž byste chtěli v rámci rozšiřování poboček ProfiCV, v roce 2013 dosáhnout? Můžete nám některé z nich prozradit?

Ano, každý franchisant má nastavené cíle pro rok 2013. V příštím roce dáme maximální podporu našim franchisantům k obsazení stěžejních regionů a jejich růstu.

Na jaké lokality kanceláře ProfiCV cílí?

Lokality s větší migrací lidí z řad uchazečů o práci a studentů. Prostředí živých firem. Územně především krajská města.

Za výhody pracovního pohovoru bývá považováno právě ono osobní setkání, které v případě využití služeb konceptu ProfiCV odpadají. Jak na tento fakt reagovaly společnosti, když jste jim služby portálu prezentovali, a tím i nabízeli?

Tuto otázku bych rád poupravil. My neříkáme, že na základě videoprofilu má firma někoho rovnou přijmout. ProfiCV je nástroj, který dokáže dostatečně a hlavně objektivně nahradit první i druhé kolo výběrového řízení. Personalista si na základě videoprofilu zve k pohovoru jen ty, kteří ho opravdu zajímají. Z prvních dvou kol videovizitky se na ně má možnost lépe připravit a díky úspoře času jim i věnovat dostatečný prostor pro přímou osobní prezentaci. Zároveň ve velkých firmách tím odbouráváme komunikační šum mezi HR a jednotlivými divizemi. K přímým nadřízeným potenciálního zaměstnance se dostává zcela objektivní obraz uchazeče a to doslova. A to už dává smysl.