03.01.2013

Ochrana domovů

Koncept Real Inspekt buduje síť realitních inspektorů v ČR. Hledá franchisové partnery, aby rozšířil služby do všech regionů.

Každý nový franchísant musí projít nejdříve předem definovaným procesem vzdělávání. V procesu certifikace franchisant absolvuje on-line školení v USA, odkud koncept pochází, aby se seznámil s americkým přístupem. Činnost Real Inspekt zde vychází ze zásad Národní společnosti home inspektorů. Jelikož podmínky v USA se liší od těch na tuzemském trhu, prochází kandidát následně školením na české a evropské poměry. Proces vzdělávání je ukončen zkouškou, čímž je zajištěná stejná kvalita všech inspektorů Real Inspekt.

Real Inspekt_car

Inspektor zkontroluje při koupi nemovitosti více jak 200 položek, které kupující není schopen sám zkontrolovat.

Zájemce o franchisu musí mít alespoň minimální zkušenosti z oblasti realit a základní řemeslnické znalosti, které souvisí s údržbou a opravou domu. Franchisant dostane mimo jiné i exkluzivní přístup do Inspection Report Creatoru. Ten bude mít k dispozici po celou dobu své činnosti. Tento systém umožňuje vytvořit komplexní protokol o inspekci přímo v terénu. Finanční požadavky na franchisanta se pohybují okolo 300 tisíc Kč. Prvním franchisantům však Real Inspekt nabízí výraznou slevu.

V letošním roce si Real Inspekt vytyčil jako svůj cíl obsadit hlavní regiony v ČR. „Máme za to, že naše potencionální franchisanty přesvědčíme o kvalitách našeho konceptu. Je sice náročný, ale jak se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ říká country manager Real Inspekt Jiří Šmejkal.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank