21.01.2013

Čeká nás spousta práce

Na dotazy týkající se nejen plánů České asociace franchisingu (ČAF) pro rok 2013 odpovídala její výkonná manažerka Petra Ritschelová.

Jaký byl pro Českou asociaci franchisingu rok 2012?

Loňský rok byl pro ČAF stabilní. Počátkem roku si naplánovala několik zajímavých aktivit, které průběžně realizovala. V květnu zorganizovala X. ročník konference FRANCHISING FORUM, která byla velmi zajímavě koncipována formou panelových diskusí. Podařilo se nám oslovit mnoho zajímavých osobností do diskusí a účastníci konference si odnesli mnoho cenný rad jak podnikat pod zavedenou značkou, nebo na co se zaměřit při uzavírání Franchisové smlouvy. Na podzim zorganizovala již tradiční workshop „Franchisové systémy se představují“, tentokrát ve spolupráci s maďarskými partnery, kde se mohli prezentovat naši členové i nečlenové ČAF.

CAF Petra Ritschelova

ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Jak se vyvíjela v loňském roce členská základna Asociace? Kolik nových členů získala, kolik jich naopak odešlo?

Členská základna se nám postupně rozrůstá. Během loňského roku vystoupili čtyři členové převážně z ekonomických důvodů, na druhou stranu jsme přijali 7 nových členů. V průběhu roku 2012 se novými řádnými a přidruženými členy staly: UniCredit Bank, Náš grunt, Pharmaland/BENU lékárny, Ad-vise, Paneria, Economia (týdeník Ekonom), MARVEL mobilní domy. Od ledna je novým přidruženým členem společnost Häagen-Dazs, která také zvažuje expanzi pomocí franchisingu.

Máte pro letošní rok stanoven nějaký cíl co do počtu nových členů?

Cílem Asociace je zdravý růst. Byla bych ráda, kdyby v letošním roce do ČAF vstoupily koncepty, které podnikají na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu. Uvítala bych nové členy z oborů, které prozatím nejsou členem asociace, např. fitness, nebo poskytování služeb spojených s nákupem realit.

Jakým způsobem potenciální členy oslovujete? Jaké akce na letošní rok plánujete?

Potenciální členy oslovujeme jednak direct mailem, nebo prostřednictvím účasti asociace na různých akcí. V loňském roce jsme se stali partnerem veletrhu Franchising Meeting Point v Brně, letos jsme jím opět. Cílem naší účasti na veletrhu je šíření informace o franchisovém podnikání odborné i laické veřejnosti. Další novinkou je letošní partnerství v rámci Výstavy pro podnikání a franchising, která se uskuteční koncem února v Praze. A již tradičně zorganizujeme konferenci FRANCHISING FORUM v Praze. Dále pak několik pracovních snídaní a seminářů.

Chystá ČAF pro své členy v letošním roce nějaké novinky?

Určitě, plánujeme jich hned několik. Nyní připravujeme velmi zajímavý projekt ve spolupráci s partnerem asociace, se kterým budou nejen členové ČAF včas seznámeni. Novinkou letošního roku bude také aktivní participace asociace při realizaci pracovních snídaní s cílem najít nové franchisanty. Určitě zorganizujeme i několik pracovních snídaní se zajímavou a aktuální tématikou.

V letošním roce nás čekají minimálně dvě akce specializující se na oblast franchisingu – a to Franchise Meeting Point v Brně a Výstavu pro podnikání a franchising. Jaký význam podle Vás tyto akce mají s ohledem na velikost tuzemského franchisového trhu?

ČAF je partnerem obou akcí. Na nějaké hodnocení před jejich konáním je tedy příliš brzy. Já osobně si myslím, že obě veletržní akce si najdou své příznivce. V Praze se již delší dobu podobná akce nekonala, zda se tedy kdy konala. Cílem těchto akcí je přilákat zájemce o franchising a vyzdvihnout tak přednosti podnikaní pod zavedenou značkou.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank