"Rádi bychom získali další franchisu, protože franchising i nadále považujeme za zajímavou možnost, jak rozšířit naše aktivity i do lokalit, na které bychom nestačili vlastními silami a zároveň tím i zrychlit proces celé expanze," říká Tereza Cingrošová.
Pondělí
04.03.2013
Ředitelka jazykové agentury Jipka Tereza Cingrošová komentuje úspěchy firmy. I přes nepříznivé podmínky se jí podařilo kompenzovat propad studentů ostatními jazykovými službami.
 

Rozhodli jste se rozšiřovat pomocí franchisy. Jak se Vám v tomto ohledu dařilo?

Pokud bych měla zhodnotit minulý rok, tak je stále patrný dopad nepříliš pozitivního ekonomického vývoje nejen v oblasti průmyslu, ale i služeb obecně. Trh jazykového vzdělávání se tomuto trendu bohužel nevyhnul. Vzhledem k tomu, že klienti stále tlačí na snížení ceny za dodávané služby, jazykové školy musí velmi zvažovat jakékoliv investice včetně případného rozšíření. Pro Jipku byl minulý rok celkem úspěšný, protože i přes poměrně napjatou situaci na trhu jazykových škol, kdy několik našich konkurentů bylo nuceno zavřít své pobočky, jsme rozšířili Jipku o jeden přírůstek v podobě nové pobočky, která je jakousi polofranchisou.

Kolik v současnosti provozujete poboček vlastních a franchisových? Jak se jim daří?

V tuto chvíli máme celkem 8 poboček, z čehož tři jsou řešeny částečně jako franchisa. Všechny pobočky procházejí stejným vývojovým trendem, tzn. pokud zaznamenáváme úbytek studentů, pak se to týká všech poboček, což svědčí o tom, že v tuto chvíli se jedná o pokles postihující celé odvětví. Nicméně právě v těchto situacích máme výhodu v tom, že poskytujeme komplexní jazykové služby včetně překladů, tlumočení či např. studia v zahraničí. Pokud tak klesá obrat v jedné oblasti, jsme schopni tento pokles kompenzovat jinou službou, což je naše výhoda oproti konkurenci poskytující pouze dílčí služby.

Jaký je o Vaši franchisu zájem? Plánujete nějaké změny či novinky pro franchistanty?

V minulém roce jsme zaznamenali zvýšený zájem, nicméně jednání poté příliš nepokračovala. Letošní rok to ale vypadá, že by se nám tímto způsobem mohlo podařit další rozšíření do pro nás velmi zajímavé lokality, nicméně zatím je vše ve fázi jednání a proto raději více neprozradím, abych to nezakřikla.

Jakou má Jipka strategii pro letošní rok? Co byste chtěli stihnout?

Naším primárním plánem je udržet si místo největší jazykové školy v Praze a v ostatních mimopražských lokalitách posílit naši pozici díky již patnáctiletým zkušenostem s poskytováním komplexních jazykových služeb. Toto se nám zatím daří, tak doufám, že tomu tak bude i nadále. Rádi bychom získali další franchisu, protože franchising i nadále považujeme za zajímavou možnost, jak rozšířit naše aktivity i do lokalit, na které bychom nestačili vlastními silami (ať už finančními nebo personálními) a zároveň tím i zrychlit proces celé expanze. Rozvoj sítí vlastních poboček je samozřejmě svým způsobem jistější, i z hlediska výnosů finančně zajímavější, ale zároveň je to i proces dlouhodobý a nesmírně náročný na koordinaci a počáteční investice.

Jak byste zhodnotila trh jazykových agentur?

Jak už jsem zmínila v úvodní otázce, všichni jsme nuceni vzhledem k hospodářské recesi stlačovat výdaje na minimum a přehodnocovat rozpočty na jednotlivá oddělení tak, abychom byli schopni poskytovat stejně kvalitní a rozsáhlé služby za nižších nákladů. Podobným způsobem přemýšlí i naši stávající a noví klienti. V současné době je bohužel velmi rozšířeným trendem ve všech výběrových řízeních preferovat jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, což se nutně odráží na kvalitě poskytovaných služeb. Tímto bych tak doplnila předešlou otázku. Nastavení nových podmínek pro psaní veřejných zakázek, ve kterých by stejně důležitým kritériem byla i kvalita poskytovaných služeb, je jedním z dlouhodobých a společných cílů jazykových škol působících v České republice. Tedy alespoň těch, které své postavení získali na základě poskytování služeb, jejichž kvalitu mohou opravdu garantovat.