Obchody s oblečením LEGO wear plánuje její distributor Smart Life rozšiřovat do měst nad 50 tisíc obyvatel. S projektem shop-in-shop i do měst od 25 tisíc obyvatel.
Pondělí
18.03.2013
Už třetím rokem u nás působí značka s dětským oblečením LEGO Wear. Jak říká její ředitelka Jarmila Janíková, plánuje se rozšíření i do obchodů se sportovním oblečením.
 

Co vedlo firmu SmartLife k tomu, že se rozhodla v ČR a SR provozovat právě značku Lego Wear?

Firma SmartLife podniká na českém a slovenském trhu již od roku 2006 jako výhradní dovozce a distributor kvalitních hraček. Management se při této příležitosti pravidelně účastní mezinárodních veletrhů zboží pro děti a na jednom z nich (v roce 2008 v Norimberku) nás velmi zaujalo oblečení LEGO wear. Jednatelé jím byli doslova nadšeni. Pak následovala dlouhá snaha o získání výhradních distributorských práv pro tuto značku, která byla po dvou letech, v roce 2010, korunována úspěchem.

Jak byste zhodnotila vývoj obchodů Lego Wear v ČR a na Slovensku?

Krátce po získání distributorských práv jsme otevřeli pilotní prodejnu LEGO wear v Praze v Galerii Harfa, přesněji 11. listopadu 2010. Vzhledem k tomu, že šlo o nové obchodní centrum, očekávali jsme, že se prodejna, jakož i centrum, budou zavádět nejméně dva roky. Po tuto dobu jsme očekávali stálý růst obratů, což se také potvrdilo. V roce 2012 byly v naší pilotní prodejně realizovány obraty o 52% vyšší než v roce 2011. Tento pozitivní trend je výsledkem usilovné snahy o budování okruhu věrných zákazníků včetně marketingové podpory, která zahrnovala i naši účast s LEGO wear na veletrzích a řadu módních přehlídek.

Rozhodli jste se rozšiřovat značku pomocí franchisy. Co Vás k tomu vedlo?

Vedla nás k tomu snaha o rozprostření rizika, lepší dostupnost finančních zdrojů a radost podnikání s partnery. Ale až teprve po roce zkušebního provozu vlastní prodejny jsme se rozhodli otevřít první franchisu. Do té doby probíhala důkladná příprava, testování provozních operací a různých forem marketingové podpory, abychom si byli jisti, že zvládneme poradit partnerovi ve všech situacích a že je projekt v našich podmínkách životaschopný a s rozumnou dobou návratnosti. První franchisu jsme otevřeli v Košicích v dubnu 2011 a téhož roku pak byla slavnostně otevřena druhá franchisa v Bratislavě, která svůj provoz zahájila ještě úspěšněji, než jsme čekali. V roce 2013 budeme otevírat dvě nové prodejny LEGO wear, a to v Praze Letňanech a v Olomouci v nově budované Galerii Šantovka. Není naším cílem rozpoutat živelnou expanzi prodejen LEGO wear. Chceme zachovat určitou výjimečnost projektu, proto není v žádném případě naší snahou být v každém obchodním centru.

Do jakých regionů chcete směřovat?

S monobrandovou prodejnou LEGO wear chceme směřovat pouze do měst nad 50 tisíc obyvatel nebo měst s vysokým turistickým ruchem. S projektem shop-in-shop i do měst od 25 tisíc obyvatel.

Jak probíhají jednání s potenciálními franchisanty? Zaznamenáváte velký zájem?

V určitých regionech poptávka o franchisu LEGO wear převyšuje nabídku (Praha, Bratislava), takže bohužel nejsme schopni všechny zájemce zatím uspokojit. Na druhé straně řada regionů je zatím „volná“, např. Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Brno (zde máme pouze shop-in-shop v Olympii v prodejně Puntanela) aj., takže bychom uvítali zájemce i o tato města.

Plánujete rozšiřování i Vašich velkoobchodních partnerů. V jakém stádiu jsou jednání?

Velkoobchodně dodáváme LEGO wear zatím do několika obchodů s kvalitním dětským zbožím v Praze, Bratislavě a Plzni. Vedle toho se snažíme oslovit také sportovní obchody, a to s vynikající dětskou zimní kolekcí LEGO TEC, která je určena do nejtvrdších povětrnostních podmínek. Je velmi kvalitní, funkční a navíc opravdu mimořádně krásná. Letos jsme pro kolekci LEGO TEC 2013 zatím nadchli tři nové zákazníky z řad sportovních obchodů a věříme, že tento trend bude pokračovat. Je pro nás vždy velká radost, potkáme-li na ulici či na horách dítko v oblečení LEGO wear a dvojnásobná radost, když si rodiče toto oblečení velmi chválí a zákazníci se k nám rádi vracejí.

Jak byste zhodnotila trh oblečení pro děti?

Procházíme nelehkým obdobím. Bohužel nárůst ceny bavlny u řady značek způsobil, že šly s kvalitou dolů. O to větší šanci vidíme pro značky, které si kvalitu udržely, mezi něž LEGO wear rozhodně patří. Také hospodářský útlum v posledních dvou letech se negativně projevil na tržbách, a tím i optimismu některých podnikatelů na trhu kvalitní dětské módy. Ovšem jednoznačně vidím, že obchodníci, kteří neklesají na mysli a nebojí se kreativity a inovace, mají úspěch. Co mě však nejvíce zaráží je fakt, že porovnám-li množství multibrandových prodejen s dětským textilem u nás a v ostatních „západoevropských“ zemích, je zde propastný rozdíl. Např. ve Valencii, Kodani aj. najdete kvalitní dětskou módu doslova na každém rohu, zato u nás ve větším městě někdy jen jeden, dva obchůdky. Proto jsme se rozhodli zatím příliš nespoléhat na velkoobchodní odběratele a budovat vlastní síť prodejen. Vždyť i naše děti si jistě zaslouží oblékat se do krásného a kvalitního oblečení.