25.03.2013

Cílem je stovka!

O situaci na slovenském franchisovém trhu jsme si v Rozhovoru týdne povídali s prezidentem Slovenské franchisingové asociace Richardem Churým.

Jak byste zhodnotil franchisový trh na Slovensku?

Franchisový trh na Slovensku vnímám ze dvou úhlů pohledu. V porovnání s vyspělejšími ekonomikami je stále ještě v plenkách. Povědomí o této formě podnikání je u nás relativně nízké a vzhledem ke své velikosti není slovenský trh pro mnohé koncepty prioritou. Na druhé straně tu však vidím potenciál a minimálně poslední dva roky se dynamika rozvoje tohoto způsobu podnikání výrazně zvýšila. Tento trend je možné pozorovat i na dynamice prozvoje samotné Slovenské franchisingové asociace. To vše mne naplňuje optimizmem.

Richard Chury, president SFA Foto Reny Kratochvílová

Richard Churý není jen prezidentem Slovenské franchisingové asociace. V roce 2006 stál při zrodu první franchisové realitní sítě RE/MAX na Slovensku, která se pod jeho vedením stala lídrem na trhu.

Jaký byl pro Slovenskou asociaci franchisingu loňský rok?

Rok 2012 byl pro Slovenskou franchisingovou asociaci velmi úspěšný. Ať už z hlediska počtu členů, který překročil číslo 30, tak také z pohledu pracovních cílů, které jsme si stanovili. Zvýšili jsme publikační a přednáškovou aktivitu a na podzim jsme ve spolupráci s Agentúrou pro s stredné a malé podnikanie úspěšně zorganizovali „První franchisingovou konferenci“ v Bratislavě.

Kolik členů u Vás působí a máte nějaký plán co do počtu nových členů, které chcete získat?

K dnešnímu dni máme 30 členů, další dva jsou pak ve stádiu posuzování přihlášky. Na Slovensku působí dohromady přibližně 100 domácích a zahraničních franchisových sítí. Netajím se tím, že z dlouhodobého hlediska je toto číslo i naším cílem, kterého chceme v počtu členů dosáhnout.

Jak oslovujete potenciální členy asociace?

Jdeme především cestou osobních kontaktů. A díky zvýšené aktivitě SFA nás čím dál častěji koncepty se zájmem o členství oslovují samy od sebe.

Jak akce na tento rok plánujete?

Budeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud. V dubnu proběhne na valném shromáždění volba nového představenstva SFA, které rozhodne o dalších aktivitách Asociace pro roky 2013 a 2014.

V březnu proběhl v Brně veletrh Franchise Meeting Point. Jak byste jej zhodnotil z hlediska Vaší asociace?

Franchise Meeting Point v Brně splnil naše očekávání. Byla to výborně zorganizovaná akce s množstvím zajímavých odborných přednášek. Zároveň je však vidět, jaký velký neodkrytý potenciál franchising v České republice i na Slovensku nabízí a jaký zatím zůstává nevyužitý.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank