V současné době najdeme lékárny značky BENU na 140 místech České republiky.
Čtvrtek
11.04.2013
Rok 2012 byl pro BENU lékárny rokem změn. V současné době provozuje 140 lékáren.
 

Tou hlavní změnou byl projekt celoevropského rebrandingu všech lékáren společnosti na BENU lékárny. Díky tomu tak v současnosti síť pod tímto brandem provozuje 750 lékáren v sedmi zemích světa. Podle franchisové manažerky sítě Martiny Pavlíčkové tak došlo ke zatraktivnění konceptu pro jeho partnery a zároveň i dodavatele.

Na tuzemském trhu chtějí BENU lékárny i nadále rozšiřovat svou pobočkovou síť. „Naším cílem je nabídnout našim partnerům další benefity, které jim pomohou v udržení se na stále více konkurenčním trhu,“ doplňuje Pavlíčková s tím, že na nezájem z řad potenciálních franchisantů si firma nemůže stěžovat. Ti se rekrutují jak z řad stávajících provozovatelů lékáren, tak i podnikatelů, kteří do oblasti lékárnictví vstupují vzhledem k její atraktivitě.

Ačkoli je farmaceutický trh pro podnikatele velmi zajímavý, nevyhnou se mu ani komplikace související s legislativou či plány ministerstva zdravotnictví. Jedním z nich je i snaha posílit počet lékáren v menších městech, kde jsou lékárny většinou ztrátové. „Tomuto kroku příliš nerozumíme, pokud jsou lékárny v malých městech ztrátové, očividně je zákazníci nevyhledávají,“ poznamenává Pavlíčková s tím, že ke ztrátovosti lékáren navíc velmi často vede jejich obchodní politika, založená na nevybírání regulačního poplatku, resp. jeho kompenzací slevou.