14.05.2013

Jedeme v tom společně

První zasedání světového koncilu franchisingu se konalo 15. až 18. dubna v Bejrútu. Byla přijata deklarace na jeho rozvoj.

Ve dnech 15. až 18. dubna se v libanonském Bejrútu konal první ročník Světového koncilu franchisingu (World Franchise Council). Hostitelem této významné události se stala Libanonská asociace franchisingu, která společně s ní v tu dobu pořádala národní výstavu franchisingu BIFEX. Koncilu se účastnilo 20 zástupců franchisových asociací z různých koutů světa. Příští setkání je naplánováno na měsíc září a hostitelem se stane Malajská asociace franchisingu.

koncil asociace svět lidi Foto Libanon Franchising Asociation

Prvního světového koncilu franchisingu se účastnilo 20 zástupců, například z Nového Zélandu, Malajsie, Francie, Chorvatska, Brazílie, Řecka, Egypta či Austrálie.

Všichni zástupci franchisových asociací přijali tzv. Bejrútskou deklaraci franchisingu (Beirut Franchise Decalaration). Ta reprezentuje vize účastníků, které zohledňují důležitost franchisingu a jeho význam v podnikatelské oblasti. Zástupci se shodli na faktu, že franchising snižuje míru selhání začínajících podnikatelů, protože franchisanti podnikají pod zavedeným a úspěšným byznysem. Tato forma podnikání se stala významným nástrojem pro rozvoj malých a středních firem, ale také jednotlivých živnostníků. Na druhou stranu franchising ukázal atraktivní způsob, jak nalákat nové subjekty na trh.

Lék na nezaměstnanost

Deklarace též uznává, že obchodní model na bázi franchisingu s sebou nese vznik pracovních míst, což vede ke snižování míry nezaměstnanosti. Mimo jiné franchisor dále přenáší své know-how, zkušenosti či technologii franchisantům, a to nejen uvnitř země, ale také napříč ostatními státy, což podporuje širší společenský význam franchisingu. Franchising tak pomáhá k rozvoji nejen velkých měst, ale zejména těch menších, kde je potřeba rozkvětu veliká. Shromáždění nevedlo jednání jen o významu franchisového podnikání, ale zadala si i cíle, které hodlá postupně naplňovat.

Zástupci zúčastněných asociací se zavázali k otevření vzájemné spolupráce a volnému předávání informací a znalostí. Asociace budou také usilovat o zdůraznění vlivu na místní orgány a instituce jako banky, poradenské firmy či univerzity, aby investovaly do rozvoje a propagace franchisingu. To zahrnuje například zavedení daňových úlev pro zakládání podniků či schvalování bankovních záruk, ale také speciální kurzy na školách, které by vzdělávaly studenty pro práci ve franchisingovém sektoru.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank