V České republice se značka Certified E-friendly Food prostřednictvím franchisingu nerozvíjí. Centrálu firmy najdeme v Praze.
Čtvrtek
23.05.2013
Na zlepšení kvality potravin se soustředí značka Certified E-friendly Food. V zahraničí začala hledat master-franchisanty.
 

Společnost Santimona se zaobírá udělováním licencí Certified E-friendly Food (CEFF) potravinám v komerční síti. O certifikát mohou požádat i samostatní výrobci či distributoři potravin. Projekt CEFF vznikl v tuzemsku před dvěma lety a v současné době se chce v zahraničí rozvíjet pomocí franchisové spolupráce. V Polsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku hledá master-franchisové partnery, kteří budou vyhledávat samostatné franchisanty ve své zemi.

Cena za jeden certifikát na potravinu činí 315 eur ročně, čímž CEFF garantuje spotřebitelům, že potravina neobsahuje žádné nebezpečné přísady, umělá barviva, sladidla či konzervační látky. Master-franchisant z jednoho certifikátu zaplatí centrále 60 eur. O certifikát mohou požádat i samostatní výrobci či distributoři potravin. Ti pak od centrály získávají PR podporu v rámci marketingové propagace či školení.

Franchisor Santimona, který se o CEFF stará, avizuje, že franchisant je schopen prodat během prvního roku asi 100 certifikátů, v dalším roce 500 a ve třetím i 1000. Rostoucí počet certifikátů je dán skutečností, že výrobci i prodejci se zajímají o další obnovu CEFF. „Z naší zkušenosti vyplývá, že producenti a majitelé obchodních sítí mají v 99 % zájem o obnovení certifikátů. Případy odmítnutí souvisí především s tím, že obchod či potravina ukončují svoji činnost,“ doplňuje manažerka zodpovědná za rozvoj CEFF Jitka Palátová.

Franchisor poskytne partnerům v zahraničí znalosti složek potravin, které příznivě ovlivňují zdraví spotřebitelů. Dále mohou franchisanti podporovat certifikované výrobky na webových stránkách centrály CEFF. Celková investice na rozjezd byznysu poskytování CEFF je 4000 eur, z čehož na 3 tisíce eur vyjde cena franchisové licence.