03.06.2013

Pokračujeme dál

UniCredit Bank spustila před 2 lety partnerský program fungující na bázi franchisingu. Jeho úspěch a další směřování hodnotí Tomáš Drábek, ředitel franchisové a alternativní distribuce UniCredit Bank.

Jak hodnotíte partnerský program UniCredit Expres téměř 2 roky po spuštění?

Po téměř dvou letech od otevření první franchisy UniCredit Bank Expres lze jednoznačně konstatovat, že franchisový model v oblasti poskytování finančních produktů a služeb, v našem případě tzv. bankovní franchisa, dobře funguje. Tato forma rozvoje a řízení obchodní sítě představuje pro UniCredit Bank optimální kombinaci mezi potřebnými investičními náklady na straně jedné a cílovým tržním podílem v počtu obchodních míst na území ČR na straně druhé. Důležitou roli při rozhodování o implementaci tohoto konceptu hrála předpokládaná skutečnost, že provozovatelem obchodního místa je podnikatel s vysokou motivací franchisu dlouhodobě obchodně rozvíjet a podporovat.

drabek unicredit Foto UniCredit Bank

UniCredit Bank pokračuje v rozvoji partnerských míst na bázi franchisingu. Letos chce dosáhnout 60 obchodních míst.

Kolik v současné době provozujete poboček na bázi francisové spolupráce? Kolik jich plánujete letos?

V současné době je k dispozici 43 franchisových míst po celé České republice. V rozvoji franchisové obchodní sítě pokračujeme i v letošním roce a plánujeme dosáhnout celkového počtu 60 franchisových obchodních míst.

Do jakých měst především směřujete?

Obvykle se jedná o města s celkovým počtem obyvatel v rozmezí 15 až 20 tisíc. Samotný výběr vhodných prostor, umístění v rámci dané lokality koordinuje banka ve spolupráci s franchisovým partnerem, který se na hledání aktivně podílí. Specifika lokality a umístění franchisy nemají žádný vliv na produktovou nabídku, ta je pro všechna franchisová obchodní místa identická bez jakýchkoli rozdílů a výjimek.

S jakými problémy se franchisanti nejčastěji potýkají?

Pobočka Banky nikdy nefunguje z podstaty, ani ta franchisová. Je to práce, mnohdy tvrdá a časově náročná. Naše budoucí franchisanty na toto vždy předem upozorňujeme. Poskytujeme jim maximální podporu a vždy je třeba jejich vlastní iniciativa a úsilí. Realizovaný obchod je vždy důkazem této práce. To nejsou problémy, ale principy fungování Retailového bankovnictví.

Chystáte pro potenciální franchisanty nějaké změny/novinky?

Novinky se především týkají rozšiřování produktového portfolia a zavádění nových inovací. Klientům například umožňujeme možnost zafixovat si nyní výhodnou úrokovou sazbu u hypoték a čerpat úvěr až na konci roku. Navíc zvýhodňujeme například klienty spotřebitelského financování, pokud mají dobrou úvěrovou historii, mohou získat sazbu až o 2% nižší.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank