01.05.2013

Obchod je nepravidelná záležitost

Franchisový koncept Doktor Klain zaujal jeho franchisanta Miroslava Plcha díky zajímavé perspektivě. Pobočku v Ostravě otevřel minulý rok v listopadu a zvažuje i druhou.

Franchisové podnikání už není jen vedení fastfoodů či obchodů s oblečením. Franchisy se dostávají stále více do netradičních oblastí jako například obor oční optiky. Právě ten si pro své podnikání vybral i franchisant Miroslav Plch, když se rozhodl rozjet svůj vlastní byznys pod značkou Doktor Klain, jejíž pobočku si otevřel v Ostravě. V podobném oboru byl Miroslav Plch naprostým nováčkem a podle jeho slov si franchisovou licenci Doktor Klain vybral zejména proto, že se mu tento obor jevil jako zajímavá a perspektivní podnikatelská příležitost i v pokračující hospodářské recesi.

plch franchisant doktor klain Foto Miroslav Plch

Miroslav Plch podniká už od roku 2007. K podnikání jej přivedla myšlenka využít své nabyté zkušenosti v obchodu ve svém vlastním podnikání. Vybral si podnikání pod franchisovou značkou Doktor Klain.

Jak jsem k podnikání přišel

I přes to, že Miroslav Plch neměl z oblasti oční optiky žádné zkušenosti, využil svoje rozsáhlé obchodní zkušenosti, kterých dosáhl během svého působení v zaměstnání. „Myslím si, že obchodní zásady a pravidla platí pro prodej jakéhokoliv zboží nebo služeb, a proto nebylo až tak těžké nastavit prodejní komunikaci pro nový druh zboží, se kterým jsem do doby vzniku spolupráce se značkou Doktor Klain, neměl žádné zkušenosti,“ přibližuje začátky Miroslav Plch, který se intenzivně obchodní činností zabývá už od roku 1996. Sám si prošel všechny obchodní pozice, od zástupce až po ředitele obchodu. A od roku 2007 se pustil i do podnikání, které nakonec loni vedlo k založení vlastní společnosti s ručeným omezeným. „Myšlenkou podnikat formou franchisy jsem se začal zabývat v době začátků svého podnikání, a to v roce 2007. Hlavním důvodem byla snaha o využití svých profesních zkušeností v jiném oboru a svobodně podnikat ve své vlastní firmě a nebýt závislý na zaměstnaneckém pracovním poměru,“ vyjmenovává Miroslav Plch.

Franchisový koncept Doktor Klain si Miroslav Plch začal oťukávat už začátkem roku 2012. Prvním impulzem, který jej ponoukl k přemýšlení, byla účast na školení Doktora Klaina v Brně o problematice oční optiky. „Prezentace mě oslovila natolik, že jsem se myšlenkou spolupráce na základě franchisové spolupráce začal zabývat vážně,“ doplňuje Miroslav Plch s tím, že se značkou se seznamoval v průběhu celého loňského roku a otevření pobočky proběhlo v listopadu 2012. „Do té doby probíhala jednání a hlavně výběr lokality konkrétního místa, kde podnikání uskutečnit, aby byla provozovna úspěšná,“ říká Miroslav Plch. Velkou výzvou byla rekonstrukce pronajatých prostor, kdy se musela ze zchátralého místa vytvořit na rozloze 100 m2 nová luxusní prodejna.

Správný přístup, půlka úspěchu

Myšlenka oční optiky jako perspektivního oboru podnikání se skutečně vyplatila. V prodejně Doktor Klain si Miroslav Plch všiml velkého nadšení zákazníků z jiného přístupu k řešení problémů se zrakem a výběrem brýlí. To ho dále motivovalo k tomu, aby nadále tyto služby udržoval. V průběhu svého podnikání si franchisová pobočka Doktora Klaina získala mnoho příznivců, kteří přivedli další známé a rodinné příslušníky. „Tohle je nejlepší odměna za vynaložené pracovní úsilí a důvěry zákazníků si velmi vážíme,“ přiznává Miroslav Plch. Doktor Klain také neustále poskytoval pomocnou ruku, aby optika fungovala. Podle slov franchisanta nepřišel problém, který by obě strany nebyly schopny vyřešit v přátelském duchu.

S odstupem času Miroslav Plch nelituje, že si vybral formu franchisingu, spíše naopak. Podle něj je hlavním pozitivem bezesporu svoboda a osobní zodpovědnost za dosažené výsledky prodejny. I přes zavedenou značku jako je Doktor Klain, musí člověk neustále pracovat, aby dosáhl vytoužených výsledků. „Jak bude podnikatel úspěšný, záleží nejen na jeho aktivitě, ale též na marketingu pro obchod. Je to každodenní boj o spokojeného zákazníka v silném konkurenčním prostředí,“ říká Miroslav Plch s tím, že úspěšnost je vždycky o lidech, na kterých podnikání stojí a padá. Je proto důležité sestavit dobrý prodejní tým. I v případě franchisové pobočky Miroslava Plcha přišly problémy s nalezením dobrého personálu, nicméně po využití svých nabytých zkušeností z obchodu se brzy podařilo zaměstnat vhodné lidi, kteří optiku dovedli k úspěchu. Neméně důležitým předpokladem je u oční optiky také důležitost neustále doplňovat vzdělání v dané problematice, k čemuž pomáhá nejen Doktor Klain, ale i jeho dodavatelé.

Na obchod musí být člověk připraven

A co by Miroslav Plch na závěr poradil zájemcům, kteří by si chtěli otevřít svou vlastní franchisovou pobočku? „Nebát se vykročit jiným směrem, mít odvahu nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a věřit sám sobě, že vlastní podnikání nemůže skončit špatně, pokud bude pracovat cíleně, intenzivně a bude naplňovat plánované dílčí cíle, které si musí na začátku vstupu do franchisy jasně stanovit,“ uzavírá Miroslav Plch s tím, že podnikatel by se neměl odradit neúspěchy a jít pořád dál. „Obchod je nepravidelná záležitost a na tuto skutečnost je třeba být připraven.“

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank