19.09.2013

Náš zákazník, náš pán

Štikou českého byznysu se loni v Karlovarském kraji stala firma Böhm Plast. V krizi společnost podle jednatele Pavla Průchy klade důraz na skladové prostory a kontrolu výrobků.

Jak byste popsal obor činnosti Vaší společnosti Böhm Plast?

Hlavním oborem činnosti naší firmy Böhm Plast je nákup, prodej a zpracování plastového granulátu. Pro širokou veřejnost bude zřejmě známější název plast, který je na plastových výrobcích znám jako HDPE, LDPE a PP. Tohoto granulátu projde ročně přes naše sklady a laboratoře cca 24 000 tun.

prucha bohm plast Foto Průcha Pavel

Hlavním oborem činnosti firmy Böhm Plast je nákup, prodej a zpracování plastového granulátu.

Jak se letos daří Vaší společnosti v prostředí poklesu české ekonomiky?

Naše společnost Böhm Plast musela zajisté rovněž reagovat na ekonomickou a finanční krizi, která bohužel postihla značnou část firem. Hlavně složitá situace ve stavebnictví v celé naší republice a na Slovensku nás přiměla hledat nové možnosti na trhu především v zemích západním směrem, kde se ekonomická krize neprojevila v takovém rozsahu. Samozřejmě jsme se zaměřili rovněž na tuzemský trh a hledali nové kontakty i v našich krajích. Podařilo se nám touto cestou najít nové obchodní partnery a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále více než dobrá.

Jak jste na pokles reagovali?

Firmy začaly redukovat skladové zásoby na minimálně nezbytné množství, na což jsme museli reagovat vybudováním větších skladovacích prostor, abychom mohli takřka okamžitě pokrýt potřeby našich zákazníků. Další důraz byl kladen na omezení počtu reklamací. Ještě více jsme se zaměřili na pečlivou kontrolu dodávaných granulátů, kdy až po důkladné kontrole v naší laboratoři zboží odjíždí k zákazníkovi. Tímto počinem se podařilo snížit počet reklamací o celých 7%.

Co plánujete stihnout do konce roku a jaké jsou Vaše další plány?

Dělat jakékoliv predikce je velice těžké. Problémy s nedostatkem zakázek přetrvávají a boj o každou z nich pokračuje i nadále. Dalším aspektem je pak také rychle se blížící zima, kdy stavebnictví pomalu ochabuje. Odpovědět tedy na tuto otázku je velice těžké. V každém případě se budeme snažit, abychom závěr roku 2013 zvládli a připravili se již i na rok nadcházející. Pevně však věříme, že se kolečka ekonomiky znovu roztočí.

Jak byste popsal konkurenci na trhu?

Konkurence na trh samozřejmě patří v každém případě a ani my ji nebereme na lehkou váhu. Důraz klademe hlavně na stálý kontakt se zákazníkem, abychom mohli co nejrychleji reagovat na vývoj v jejich výrobním procesu a byli tak jejich spolehlivým partnerem. Hledáme stále nové cestičky jak zákazníkům vyjít všemožně vstříc a ten tak měl pak důvod se k nám opakovaně vracet. I přes všechna úskalí dnešní doby musí stále platit úsloví „náš zákazník – náš pán“. Abychom mohli adekvátně čelit konkurenci, je také velmi důležité dbát na neustálé vzdělávání našich zaměstnanců.

Co pro Vás znamená ocenění Štiky českého byznysu?

Loni nás toto ocenění velice potěšilo, protože umístit se jako Böhm Plast na prvním místě celého karlovarského kraje je opravdu úspěch. Kromě zviditelnění firmy a ujištění se, že jdete tím správným směrem, je také velice příjemné se seznámit a získat nové zkušenosti od firem, které se umístili na předních místech v krajích z celé republiky. Dalším velkým „plus“ je i to, že se díky této soutěži mohou zviditelnit i malé a střední firmy. Samozřejmě je tato soutěž i obrovskou motivací pro zaměstnance, kteří na tomto ocenění mají nemalý podíl.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank