08.10.2013

Výhody po padesátce

Společnost Senior agentura rozjela u nás program pro seniory World Senior Card. Pro rozvoj vsadila na franchisu.

V podnikatelských kruzích se najdou firmy, které cílí pouze na určitou skupinu lidí. Speciálně na zákazníky starší 50 let se zaměřuje mezinárodní slevový program World Senior Card, jehož master-franchisorem pro ČR a ostatní státy Evropy se stala společnost Senior agentura. Ta u nás hledá vhodné franchisanty pro jednotlivé kraje.

baba karta Foto Senior agentura

Společnost Senior agentura začala u nás rozvíjet slevový program World Senior Card. Hledá franchisanty pro jednotlivé kraje.

Cílem slevového programu World Senior Card je široké zapojení podnikatelů, kteří poskytnou cenové zvýhodnění zákazníkům nad 50 let, kteří mají k dispozici slevovou kartu. „Program na trh vstupuje jako pilotní projekt. Naším cílem je v horizontu jednoho až dvou let zavést koncept do většiny států Evropy,“ říká jednatel společnosti Senior agentura Ladislav Jirouš s tím, že této strategii odpovídá výběr vhodných master-franchisantů pro jednotlivé státy, kteří v nich mohou uzavírat franchisové smlouvy pro jednotlivé oblasti.

Program je v ČR zaveden plošně, proto obsazení krajů má pro společnost stejnou váhu. Potřebná počáteční investice se pohybuje pro tuzemský trh od 30 do 130 tisíc Kč v závislosti na typu kraje. Franchisant pak odvádí čtvrtletní odvody, které budou specifikovány ve franchisové smlouvě. „Program WSC nevytváří náš zisk od podnikatelů. Pokud již podnikatelé poskytnou nějakou slevu, tak pouze ve prospěch zákazníků. Naši devizou je možnost globálního využití slevové karty ve všech státech zapojených do programu,“ dodává Ladislav Jirouš.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank