Společnost Marvel mobilní domy provozuje v ČR celkem 6 prodejních míst, z čehož 4 jsou v rukou franchisantů.
Úterý
29.10.2013
Franchisový koncept Marvel mobilní domy finišuje smlouvu s dalším franchisantem. Příští rok podle slov ředitele firmy Zdeňka Spáčila chystá Marvel vstup na Slovensko.
 

Jak byste zhodnotil zatím rok 2013 pro společnost Marvel? Co plánujete do konce roku ještě stihnout?

Rok 2013 hodnotím velmi pozitivně z pohledu udržení si vůdčí pozice mezi prodejci mobilních domů a zajištění růstu franchisové sítě. Což ve stále doznívající ekonomické krizi a zvýšené opatrnosti k investicím, která se jednoznačně projevila jak u zákazníků tak i potencionálních franchisových partnerů, jinak ani hodnotit nelze. Do konce roku bychom rádi uzavřeli ještě jednu franchisovou smlouvu s partnerem, s kterým jsme již ve finále jednání o franchisové spolupráci.

Jak pokračují plány na obsazení všech krajů ČR pomocí franchisantů?

Plány na obsazení jednotlivých krajů ČR probíhají dle plánu. Jelikož je z plánovaného počtu 7 až 8 poboček pro celou ČR již více jak polovina realizována. Protože jsme již v počátku zvolili raději postupný proces budování sítě s výhledem jejího dokončení do roku 2015, jsme spokojeni. Opravdu se nám pozitivně projevilo promyšlené budování, kdy se novým pobočkám věnuje dostatečné zaškolení a následná péče. Aktuálně tak zůstává volný kraj Praha západ, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský a Jihomoravský.

Rozhodli jste se vstoupit na slovenský trh. Jak pokračují přípravy?

Tady jsme trošku ve skluzu, protože plán otevřít v tomto roce první pobočku na Slovensku se nám asi už nepodaří. Ale činíme všechny kroky k tomu, aby to bylo již začátkem roku 2014. Aktuálně se koncem října budeme účastnit Výstavy pro podnikanie a franchising v Bratislavě. Máme také pro budoucí franchisové partnery ze Slovenska připraveny zvýhodněné podmínky franchisové spolupráce, odpovídající potenciálu Slovenského trhu.

Na trhu je Váš koncept celkem neobvyklý. Setkáváte se s konkurencí?

Co se týká konkurence jiných prodejců mobilních domů ta samozřejmě jako v každém odvětví existuje. Jedná se, ale většinou o malé firmy, které mají prodej mobilních domů jako jednu ze svých mnoha činností, působí pouze lokálně a poskytované služby a kvalita jsou velmi omezené. Konkurenční franchisová síť provozující prodej mobilních domů a realizaci projektů spojených s mobilním bydlením v ČR neexistuje. Dle zjištěných informací z oficiálních databází národních franchisových asociací neexistuje ani v Evropě a jinde na světě. To také mimo jiné zájemce o naši franchisu velmi zajímá a oslovuje.

Letos jste spustili kampaň u obchodů OBI. Jaké výsledky přinesla?

To byla velmi pozitivní marketingová akce. Vystaveny byly vzorové domy před osmi Hobymarkety OBI ve vybraných velkých městech ČR. Za necelé tři měsíce prošlo těmito domy více jak 25.000 návštěvníků. Tuto akci pravděpodobně budeme opakovat i v příštím roce. Předběžně jsme se na tom dohodli s vedením OBI, které tuto kampaň také hodnotilo pozitivně.