07.11.2013

Výstava na Slovensku

Ve dnech 30. až 31. října se v Bratislavě uskutečnila vůbec poprvé výstava pro podnikání a franchising. Představilo se na ní na 26 franchisových konceptů.

Výstavu během dvou dnů navštívilo celkem 423 návštěvníků, kteří projevili zájem o vzdělávání a informace v oboru a 82% z nich odcházelo velice spokojeno s nabídkou odborných přednášek. Podle Ankety, kterou pořadatelé v rámci výstavy uskutečnili, celkem 68% zúčastněných uvažuje o koupi franchisové licence a zhruba 89% respondentů uvádí, že výstavu navštívilo z důvodu obeznámení se s novinkami a možnostmi, které obor přináší i pro setkání s jednotlivými franchisovými koncepty. Součástí jedné z přednášek bylo i představení spuštění nového odborného portálu Franchising.sk, za nímž stojí společnost PROFIT system.

Vystava franchisingu, Bratislava

První ročník Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising na Slovensku se uskutečnil v bratislavském Palffyho paláci.

Hlavním partnerem výstavy byla Slovenská franchisingová asociácia (SFA). „Každá aktivita, která podporuje obor je vítaná,“ hodnotí akci prezident SFA Jozef Šétaffy s tím, že se na ní navazují nejen obchodní, ale i partnerské vztahy a spolupráce. „Jako dobrým příkladem může sloužit plánovaná užší spolupráce mezi slovenskou a českou franchisingovou asociací, o které jsme mluvili s prezidentem České asociace franchisingu panem Janem Gondou,“ doplňuje Šétaffy.

Pro každého něco

Součástí projektu byl také doprovodný program, který doplňoval jednotlivé prezentace vystavujících subjektů a který probíhal po celou dobu výstavy přímo na výstavní ploše a v přilehlém sále. Zde bylo možné vyslechnout různé referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat odborníky a poradce nejen z franchisového podnikání, ale i z dalších oblastí. K dispozici návštěvníkům byli jak zástupci franchisových systémů, tak i experti na řadu odborných témat.

„Koncepce výstav konaných v Praze a Bratislavě se ukazuje jako životaschopná, přináší nejenom obchodní efekty pro zúčastněné, ale také možnosti předem se informovat, vzdělávat a dozvědět se něco více v osobních rozhovorech se zástupci franchisových konceptů,“ říká spolupořadatelka výstavy Monika Hrubalová.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank