22.11.2013

Jedničkou na trhu

Žebříček Štiky českého byznysu ovládla společnost DEICHMANN-OBUV. Letos otevřela 6 prodejen. O plánech do budoucna hovořila jednatelka firmy Gabriela Hrachovinová.

Jak by společnost DEICHMANN zhodnotila letošní rok?

I v letošním roce sleduje společnost DEICHMANN-OBUV dynamický růst. Jedním z našich kvantitativních cílů roku 2013 je dosažení kladného výsledku hospodaření společnosti DEICHMANN-OBUV. Důležitým předpokladem pro dosažení tohoto cíle je nárůst obratu ve srovnání s rokem předchozím při přísné kontrole vývoje nákladů, když naše společnost zásadně nepřenáší na své koncové zákazníky např. zvýšení sazeb DPH, rostoucí ceny energií, měnová rizika. Raději se vzdáme části svého hrubého zisku a budeme našim zákazníkům i nadále nabízet obvyklé nízké ceny.

hrachovinova deichmann Foto Deichmann

Společnost DEICHMANN předpokládá otevření šesti až deseti nových poboček ročně. Vše bude ale záviset na hospodářské situaci a kupní síle obyvatelstva.

Co se společnosti letos podařilo?

Otevřeli jsme šest nových prodejen, a to v Olomouci, Hradci Králové, Kadani včetně celkem tří prodejen v Praze. Za zmínku jistě stojí otevření naší největší prodejny, tzv. vlajkové lodi, v Praze, Na Příkopech. Díky naší expanzi jsme v letošním roce mohli na trhu práce nabídnout 35 nových pracovních příležitostí. Dále jsme v tomto roce realizovali několik přestaveb stávajících prodejen.

Jaké plány si DEICHMANN vytyčil na další roky?

Cílem společnosti DEICHMANN je být nejlepším prodejcem obuvi pro naše zákazníky a z toho důvodu je naším plánem být našim zákazníkům co nejblíže. Absolutním základem musí být to, že se přiblížíme našim zákazníkům prostřednictvím všech možných distribučních kanálů. Proto budeme také v příštím roce ke stávajícím kamenným prodejnám otevírat e-shop. Vyhledávání nových lokalit pro naše moderní prodejny zůstává i nadále jedním z důležitých témat, kterými se zabýváme. Neustále se ukazuje, že v místech, kde otevíráme naše nové prodejny, jsme jednou z vůdčích společností, které ovlivňují frekvenci zákazníků v dané lokalitě. V České republice předpokládáme otevření šesti až deseti nových poboček ročně, když ze současného pohledu shledáváme celkový potenciál v České republice na 130 až 150 prodejen. Vše ale závisí na vývoji hospodářské situace státu a kupní síly.

Co si myslíte o franchisovém podnikání? Neuvažoval DEICHMANN o franchisovém konceptu?

Jsme přesvědčeni, že principy, které jsou pro nás důležité, dokážeme prosadit jen s vlastními zaměstnanci. Nepracujeme s žádnými franchisovými partnery a o změně neuvažujeme.

Jak byste popsala konkurenci na trhu obuvi?

V Česku se za rok 2012 prodalo celkem 42,8 milionu párů obuvi. DEICHMANN-OBUV je lídrem na maloobchodním trhu s obuví s celkovým podílem na obratu ve výši 18,9 %. Pak následují společnosti Baťa s 16,7 %, Humanic CZ s 10,3% a potom CCC Boty Czech s 7,1%. Konkurenční soutěžení bereme vážně, ale vnímáme ho také jako pobídku. Konkurence podněcuje a oživuje trh a ze zdravé hospodářské soutěže může získat vždy jen zákazník.

Co pro Vás znamená zisk ocenění Štiky českého byznysu?

Toto ocenění nás velmi těší. Potvrzuje, že společnost DEICHMANN-OBUV je stabilní a dynamickou firmou, která nedosahuje zisky samoúčelně. Dosahování zisků v naší společnosti je nutné proto, aby bylo možné udržovat společnost silnou, vytvářet nová pracovní místa, vést expanzi z vlastních zdrojů a reflektovat sociální úkoly. Všechna získaná ocenění jsou pro nás všechny ze společnosti DEICHMANN-OBUV nejen velkou motivací, ale především velkým závazkem.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank