Společnost ReachLocal působí na tuzemském trhu v oblasti online marketingu už rok. Pro další rok plánuje uvedení nových produktů a specializaci na oblasti byznysu, pro které přináší nejefektivnější řešení.
Pondělí
02.12.2013
Společnost ReachLocal působí v Česku jako franchisa už rok. Aktuálně podle marketingové ředitelky Mileny Fridmanové začíná se specializací na oblasti byznysu, pro které přináší nejefektivnější marketing.
 

ReachLocal je na trhu rok. Jak byste zhodnotila roční působení společnosti ReachLocal na českém trhu?

Rozběhnout novou firmu na trhu, i když máte za sebou silnou nadnárodní společnost, která vám dá k dispozici svou technologii a know-how včetně systému školení, není jednoduché. Všichni ve firmě prošli neuvěřitelným procesem učení se, získávání prvních zkušeností, potýkání se s problémy a nakonec stabilizování a radosti z dosažených úspěchů. Neumím si představit, že bychom mohli za rok udělat tolik práce, nebýt zápalu a nasazení lidí, kteří se na uvedení firmy v České republice podíleli. Před rokem jsme začínali překladem a lokalizací platformy, nástrojů a materiálů, náborem a školením zaměstnanců, po roce máme kompletní tým táhnoucí za jeden provaz a v rukách reference od spokojených klientů, které nám pomáhají získávat nové zakázky.

Co plánujete v příštím roce v oblasti internetového marketingu?

V druhém roce se budeme zabývat jednak rozšiřováním naší produktové základny a jednak specializací na segmenty trhu, pro které jsou naše služby nejefektivnější. Americký ReachLocal stojí v čele inovativních technologií v oblasti online marketingu a našim cílem je postupně jednotlivé produkty lokalizovat na českém trhu. I když je reklama ve vyhledávání z hlediska výsledků nejpřínosnější, jsme si vědomi toho, že tvorba kompletní reklamní strategie vyžaduje širší portfolio produktů. Momentálně testujeme platformu pro displayovou reklamu a dalším krokem, který je z hlediska potřeb českých klientů nejpravděpodobnější, je spuštění re-marketingu, to znamená formy reklamy, která přivádí návštěvníky webových stránek, kteří nevykonali na webu akci, zpátky na již navštívené webové stránky.

Jaké firmy se svými produkty oslovujete?

Oslovujeme firmy, které získávají část svých klientů přes telefon a chtějí sledovat průběh kampaně a mít povědomí o akcích návštěvníků jejich webů jako jsou online formuláře, emaily, nákupy, registrace telefonické poptávky, které jim reklamní kampaň generuje.

Na jaké oblasti podnikání se ReachLocal chce především zaměřit?

První rok jsme cílili, co se týká typů byznysů, plošněji. Aktuálně probíhá proces specializace, ve kterém na základě získaných výsledků zjišťujeme, pro který segment trhu můžeme fungovat nejlépe. Zatím se nám osvědčili zejména hotely a ubytování, oblast auto-moto a velká škála služeb pro domácnosti a firmy. Naši konzultanti stejně jako správci reklamních kampaní budou specializovaní a mohou tak lépe pracovat jako externí marketingoví poradci pro naše klienty.

Čím se lišíte od konkurence?

Naše zajímavost je v tom, že dokážeme kromě online akcí monitorovat a případně i nahrávat také telefonické hovory, co žádná jiná online agentura na trhu nedělá. Tato konkurenční výhoda nám dává možnost zaměřit se na dosud neobsazený segment trhu a také na firmy, které online reklamu používají či používali, ale nepokryla kompletně jejich způsob získávání zákazníků z onlinu. Nesnažíme se konkurovat agenturám, které obsluhují segment velkých e-commercových projektů a velké e-shopy, protože jsme si vědomi, že tu jsou specializované agentury, které svou práci dělají dobře.

Jak se díváte celkově na marketingové aktivity? Jsou pro firmy důležité?

Podle mě je důležité vnímat marketing realisticky. Myslím tím přemýšlet o jakékoli kampani z hlediska cílů a pravděpodobných výnosů. Obecně by se dalo říct, že pouze málo klientů má přesnou představu o tom, co z reklamy můžou získat a jak začlenit marketingové aktivity do svého byznys plánu. Někdy žádná očekávání nemají, protože nebyly zvyklí uvažovat o reklamě z pohledu výnosů, někdy se zase stává, že jsou očekávání již z matematického hlediska zcela nereálná. Pokud se takový klient nedá přesvědčit, náš konzultant od zakázky raději odejde, než aby získal (v budoucnu) zklamaného klienta. Věřím, že tento způsob přístupu ke klientovi přispívá „dobrému jménu“ a reputaci naší firmy.

Používáte ve všech oblastech podobné strategie marketingu?

Pro naši firmu je důležité, že každý projekt šijeme klientovi na míru. Naši konzultanti nechodí do terénu s tím, aby ukazovali nějaký všeobecný produkt, ale dopředu se na klienta připravují. Znají průměrný objem vyhledávání klientova byznysu, případné sezónní vlivy, mají názor na webové stránky klienta a umí také odhadnout poměr mezi návštěvností a reálnou poptávkou. Obchodní rozhovor tak probíhá spíše o konkrétních obchodních cílech a možnostech jak pomocí kampaně takových cílů dosáhnout. Každé naše řešení je od začátků až k vyhodnocování kampaně individuální.

Připravujete na základě výročí nějaké speciální akce pro klienty?

Hlavní akce, která bude probíhat do konce roku, platí pro stávající i nové klienty. Když u nás nový klient uzavře smlouvu do konce roku a kampaň mu poběží minimálně 6 měsíců, získá od nás 7. měsíc kampaně (servis a média náklady) zdarma. A pro stávající klienty platí stejná akce pro 13. měsíc.