13.01.2014

Ověřeným konceptům se daří

Rok 2013 na tuzemském franchisovém trhu z pohledu České asociace franchisingu hodnotí v rozhovoru týdne její výkonná manažerka Petra Ritschelová.

Jaký byl rok 2013 pro Českou asociaci franchisingu?

Uplynulý rok byl pro asociaci úspěšný. Stanovila si cíle, které postupně naplňovala. V dubnu zrealizovala novinku, tzv. den otevřených dveří u našich členů. Tato akce byla mediálně podpořena vydáním příloh věnovaných franchisingu v E15 a Lidových novinách. Dále se zaměřila na spolupráci s médii, která přinesla větší zviditelnění asociace nejen v tištěných periodikách. Pravidelně publikuje v magazínu, který se věnuje zajímavostem z podnikání, Vlastní firma FRANCHISING. Zorganizovala dvě tiskové konference a v říjnu 11. ročník mezinárodní konference FRANCHISING FORUM 2013, které se zúčastnilo téměř 100 osob, které se zajímali o franchising, nebo chtějí začít podnikat či podnikají pod zavedenou značkou. V neposlední řadě se věnovala i vzdělávacím aktivitám, jako byla účast na třech veletrzích věnovaných franchisingu, kdy jeden z nich se konal ve spolupráci s naší partnerskou asociací v Bratislavě. ČAF aktivně spolupracuje s organizátory školení v oblasti franchisingu, kde vzdělává odbornou a laickou veřejnost. Do ČAF vstoupilo několik nových členů, zejména přidružených. Jmenujme například Smart software, dodavatele pokladních systémů do franchisových řetězců, nebo českou svíčkárnu Rodas, která se rozhodla expandovat pomocí franchisingu.

CAF Petra Ritschelova

V loňském roce Česká asociace franchisingu zahájila organizaci pravidelných setkání jejích členů. Letos by s pořádáním tzv. BEST FRANCHISE NETWORKING chtěla pokračovat a především do nich zapojit i nečleny, zástupce franchisových konceptů nebo dodavatele do franchisových řetězců.

Jaké akce chystá ČAF na letošní rok?

Plénum ČAF na své členské schůzi, která se bude konat počátkem dubna, odsouhlasí plán činnosti asociace pro rok 2014. Také nás čekají nové volby do správní a dozorčí rady pro další tříleté období. Již nyní mohu prozradit, že i nadále budeme organizovat několik pracovních snídaní, seminářů, ale také budeme partnery zajímavých akcí. V neposlední řadě se bude na podzim opět konat konference FRANCHISING FORUM. Také letos po více jak 5ti letech chystáme vydání publikace věnované franchisingu. Aktuální aktivity asociace jsou vždy včas zveřejněny na webových stránkách asociace.

Připravujete pro své členy nějaké novinky či změny?

Novinky určitě ano. Vloni jsme úspěšně zahájili organizaci pravidelných setkání našich členů. Letos bychom s organizací tzv. BEST FRANCHISE NETWORKING chtěli pokračovat a především do nich zapojit i naše nečleny, zástupce franchisových konceptů nebo dodavatele do franchisových řetězců. Rádi bychom dále rozvíjeli partnerský program ve spolupráci s našimi členy a za cíl si dáváme i zvýšit prezentaci asociace na sociálních sítích.

Jak byste popsala trend vývoje franchisingu v dalších letech?

Situace na trhu v oblasti franchisingu je již několik let stabilní. Na trh vstupují nové značky a jiné z nich mizí. Neseriózní franchisové koncepty rychle skončí, tak rychle jak začaly. Franchising je o dlouhodobé aktivní spolupráci franchisora s franchisanty. Daří se ověřeným konceptům, které dodržují Etický kodex franchisingu, stejně tak i nově vznikajícím konceptům podnikajícím na bázi čistého franchisingu. V současné době zažívají boom koncepty z oblasti zdravé výživy, fitness a krásy, ale stále je zde prostor i pro nové koncepty např. v oblasti péče o seniory, nebo vzdělávání dětí i dospělých.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank