18.04.2014

Mistři v rozvoji

Master-franchisové licence se uplatňují především na zahraniční expanzi. Malta bude hostit fórum zabývající se touto problematikou.

Jestliže se společnosti rozhodnou využít pro svůj rozvoj franchisové spolupráce, hledají vhodné franchisanty, kteří by jim pomohli vytvořit síť za nízké náklady. Pokud však cítí, že by mohly uspět i za hranicemi, s prodejem jednotlivých franchis mohou narazit především kvůli vysokým transakčním nákladům. V tomto ohledu je tak jednodušší využít modelu master-franchisy.

Fórum master-franchisy v Salczburgu Foto Avex system

Franchisové koncepty při úvaze nad expanzí do zahraničí vyhledávají své případné master-franchisanty na veletrzích či na fórech. Jedna z akcí se bude konat 23. až 25. dubna na Maltě.

Master-franchisová licence je vlastně oprávnění pro podnikatele používat originální franchisový koncept na určitém území a povolení prodávat jednotlivé franchisové licence. V drtivé většině se užívá v případě zahraniční expanze, ač můžeme nalézt master-franchisy na jednotlivé oblasti v tuzemsku. Master-franchisant zná prostředí trhu dokonaleji a ví, jak zde síť rozšířit. Vzniká tak velmi propracovaný systém, z kterého mají užitek všichni účastníci. Základ tvoří franchisor, který drží licenci a nabízí ji master-franchisantům. Ti pak prodávají franchisové licence do jednotlivých oblastí a řídí expanzi.

Česko má přednost

Najít vhodného master-franchisanta, do kterého vloží společnost důvěru je složitá a časově náročná práce, avšak úspěch přináší. Dokazuje to mnoho zahraničních společností, které se u nás rozvíjejí na tomto principu a některé z nich zde působí už několik let. Jednou z nejúspěšnějších firem v Česku je španělská společnost Naturhouse. Master-franchisovou licenci od roku 2008 drží firma Reduccia, která za celkem krátkou dobu rozšířila Naturhouse do všech koutů Česka i Slovenska. Větší tradici si vytvořila francouzská kosmetika Yves Rocher. Ta u nás překročila už 12leté působení.

Jelikož slovenský trh je velmi podobný českému, i když se oba státy rozdělily před více než 10 lety, stává se, že zahraniční systémy poskytnou master-licenci pro oba státy. I přesto je Slovensko někdy dáváno do pozadí, dokud se franchisový systém nepodaří uchytit v České republice. Následně se master-franchisanti vrhnou na slovenský trh. Má to své opodstatnění, ač jsou trhy podobné, přece jen se na nich najdou rozdíly, které musí podnikatelé brát v potaz.

Fórum na Maltě podpoří expanzi franchisových systémů

Ve dnech 23. až 25. dubna 2014 se uskuteční na Maltě akce pod názvem Global Master Franchise Fórum, která má za cíl podpořit expanzi vybraných 16 franchisových systémů, především do zemí Evropy. Fórum pořádá mezinárodní sdružení franchisových poradců Franchise Pool International (FPI), které pro franchisové koncepty vyhledává v zemích, kde působí, nové master-franchisové nebo franchisové partnery. „Možnost prezentovat se zde mají i úspěšné české a slovenské koncepty, které mohou získat mnoho užitečných informací o trzích, na které chtějí expandovat," vysvětluje dále  Aleš Tulpa ze společnosti AVEX systems, která reprezentuje ve sdružení FPI Českou a Slovenskou republiku.

Návštěvníci fóra se dozví nejen informace o master-franchisových systémech. „Program fóra nabízí kromě představení jednotlivých značek, cílových zemí v Evropě a členů FPI, i řadu workshopů na různá témata, jako například Jak se na expanzi připravit, kde a jak hledat master-franchisové partnery, rady právníků pro expanzi do zahraničí, doporučené marketingové aktivity a řadu dalších“,  dodává Aleš Tulpa.

Master-franchisy jsou i u nás

Úspěch zahraničních franchisových konceptů v Česku dokazuje, že i další společnosti hodlají najít vhodného master-franchisanta. V katalogu franchis, který můžete nalézt na portálu Franchising.cz, hledají master-franchisanty firmy z mnoha oblastí, ať už je to Body Concept zabývající se krásou těla, gastronomický koncept Broaster Chicken, franchisa pro dům Imo24h, sportovní školky Socatots či jazyková škola Speak Up.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank