Počet poboček v síti Orange Academy dosáhl 22. Většina z nich jsou řízeny franchisovými partnery. Letos by se měla otevřít pobočka v Hradci Králové, čímž společnost pokryje všechny kraje.
Pondělí
02.06.2014
Společnost Orange Academy úspěšně rozjela franchisovou pobočku v Praze a chystá další. Jak uvedl jednatel firmy Jaroslav Damborský, firma zaznamenala za první 3 měsíce velký růst tržeb.
 

Jak byste zhodnotil první měsíce roku 2014? Co se podařilo?

S prvním čtvrtletím 2014 jsme velice spokojeni. Nově jsme začali vyučovat rekvalifikační kurz účetnictví v Ústí nad Labem a také v Olomouci. Tím vzrostl celkový počet poboček na 22. Z finančního hlediska se nám podařilo udržet rekordní obrat z minulého roku. Například obrat za první 3 měsíce letošního roku je stejný jako obrat za celý rok 2009, a z toho máme velkou radost.

Jaké plány máte pro letošní rok? Chystáte nějaké novinky ať už pro franchisanty či klienty?

Novinek na letošní rok plánujeme celou řadu. Pro oblast kurzů účetnictví plánujeme otevřít novou pobočku v Hradci Králové, čímž pokryjeme naši působnost ve všech krajích. Pro franchisanty plánujeme pokračovat ve vylepšování informačního systému, díky kterému franchisanti stráví minimum čas administrativními úkony a mohou se tak věnovat rozvoji. Dále plánujme posílení marketingu, převážně na internetu a s tím souvisí také redesign webových stránek. Reagujeme na stále náročnější požadavky klientů, kteří chtějí prezenční výuku propojovat s e-learningem. To jim umožní procvičovat si novou látku a slovíčka doma na tabletu či mobilu. Abychom studenty neustále motivovali k dosažení vytýčených cílů, neustále pracujeme na rozšiřování e-learningových cvičení. Chceme, aby je naši klienti vnímali jako hru a projevit v nich přirozenou soutěživost, v budoucnu budou moci  například porovnávat svoje výsledky s ostatními.

Jaký je zájem o franchisovou licenci? S jakými problémy se franchisanti potýkají?

V minulém roce jsme prodali franchisovou licenci na jazykové kurzy do Prahy. Rozjezd pražské pobočky nám zabral hodně úsilí. Pražští klienti mají jinou mentalitu a většinou projevují zájem o vyšší jazykové úrovně než v jiných městech. Zájem o franchisovou licenci hodnotím pozitivně. V tuto chvílí jednáme s několika zájemci. Našim cílem je stále větší a větší počet spokojených zákazníků, proto klademe také vyšší požadavky a nároky na nové franchisanty. Nyní se připravujeme na větší prodej franchisových licencí, a proto vytváříme instruktážní videa a zefektivňujeme procesy. Tento postup nám umožní přijmout více franchisantů, avšak zachovat nízký poplatek za franchisovou licenci, který je nyní pouze 30 000 Kč.

Jaký je zájem o výuku angličtiny a němčiny? Jaké kurzy jsou oblíbenější?

V poslední době vidíme čím dál větší trend zájmu o německý jazyk. V některých příhraničních oblastech sousedících s německy mluvícími zeměmi je dnes dokonce větší zájem o němčinu než o angličtinu. Přitom před pěti lety byl zájem o němčinu minimální.

Nabízíte také rekvalifikační kurzy. O které je nejvyšší zájem? Proč?

Největší zájem je tradičně o rekvalifikační kurz Účetnictví, protože každá firma si musí vést účetnictví a o účetní je stabilní zájem na trhu práce. Vysokou poptávku sledujeme také u kurzu Mzdového účetnictví. Tento fakt přisuzuji ekonomickému oživení, a tím většímu náboru zaměstnanců. Mzdové účetnictví nebývá vyučováno na školách, což se odráží v nižším počtu mzdových účetních, po kterých je poptávka. Máme také odezvu od absolventů, že Mzdové účetní mají ještě lepší uplatnění než klasické účetní.