Pondělí
30.06.2014
Společnost JPServis rozvíjí v Česku síť obchodů PONT. Ředitel firmy JPServis Marek Cagášek v rozhovoru uvedl, že firma plánuje větší expanzi a k tomu chce využít i franchisingu.
 

Jak se konceptu PONT v České republice daří? Kolik máte poboček?

PONTy jsou typickým představitelem tzv. convenience store. Je tedy velmi důležité najít vhodná místa pro jejich umístění. V takovém případě se pak jedná o velmi úspěšnou koncepci. Prodejny otevíráme především na vlakových nádražích, v blízkosti hromadné dopravy nebo nově ve zdravotnických zařízeních. Aktuálně provozujeme pod značkou PONT Market 22 vlastních a jednu franchisovou provozovnu.

Jak se dařilo Vaší společnosti JPServis v loňském roce? Jak se dařilo Vašim jednotlivým franchisovým konceptům Pont, Fornetti Café a Bio Point?

Naše společnost v loňském roce dosáhla úspěšných hospodářských výsledků. Neustále se nám na našich provozovnách daří zvyšovat obrat i efektivita. To vše je důsledkem skvělého know-how, které máme k dispozici. V roce 2013 jsme intenzivně pracovali na expanzi. Ta se projevovala především v otevírání vlastních provozoven. V rozvoji jsme se kromě nových vlastních obchodů na nádražích v Pardubicích a Ústí nad Labem hlavně zaměřili na rozvoj v oblasti zdravotnických zařízení. Zde do budoucna spatřujeme významný potenciál a to i pro oblast franchisových konceptů.

Obchody Pont jste začali provozovat i v nemocnicích. Jak pokračuje tato strategie? Kde všude byste chtěli ještě Pont v nemocnicích otevřít?

Příležitostí je spousta. V první fázi jsme si tyto lokality chtěli sami dobře vyzkoušet a teprve následně chystáme aplikaci i formou franchisy. Přece jen jde o odlišná místa oproti předchozím (zejm. vlaková nádraží). Zákazník takové obchody navštěvuje při jiné příležitosti a často v jinou dobu než by se děje na nádražích. Museli jsme tedy citlivě provádět úpravy sortimentní nabídky, styl marketingu apod. Základ však samozřejmě zůstává stejný.

Chystáte rozšířit Pont i mimo obvyklé lokality jako nádraží, nemocnice? Například do „ulic“?

Značka PONT Market je typický představitel tzv. convenience store. Ideální lokality jsou tedy místa, kde člověk netráví příliš času, ale pouze jimi prochází. Prostě se zastaví jen na pár minut nebo je z nepředvídaných důvodů nucen krátce čekat. PONTy jsou tedy určeny hlavně pro zmíněná nádraží, zdravotnická zařízení nebo třeba i office centra. Nezáleží, zda je místo v centru nebo mimo něj, důležitá je aktuální průchodnost zákazníků.  
Uvažovali jste o rozšiřování služeb nabízených v obchodech Pont jako bufet či rozšíření sortimentu?

Nabídku všech našich značek neustále optimalizujeme dle potřeb konkrétních míst a požadavků zákazníků. Jsme členem skupiny JLV, která čerpá z více jak padesátileté zkušenosti v oblasti gastronomie. Například ve zmíněných zdravotnických zařízeních je tedy nabídka automaticky rozšířena o část, kterou pracovně nazýváme PONT Bistro. Nabídky našich jednotlivých konceptů se navíc často prolínají. Například část prodejny PONT v Liberci nebo Olomouci zaujímá malý shop in shop značky BioPoint.

Jaké další novinky/plány chystáte letošní rok?

V letošním roce pracujeme na renovaci našich starších provozoven. Naše společnost je na trhu již téměř dvacet let, takže některé provozy již po revitalizaci volají. V každém případě je čas na masovější expanzi a v souvislosti s tím hodláme vypisovat i výběrová řízení na potenciální franchisanty některých nových provozoven.

Jak byste popsal maloobchodní trh, na kterém působíte?

Maloobchodnímu trhu se v našem případě říká rychloobrátkový. Někdy mám pocit, že uvedené se týká i změn, které se v tomto oboru dějí. Jde například o změny nákupního chování obecně. Zvyky a trendy se mění hodně rychle. Je to způsobeno tím, jak se čím dál rychleji rozvíjí technologie komunikace. Společnost, která zde chce uspět nesmí zaspat a musí být schopná na tyto změny rychle reagovat.