07.07.2014

Úspěšný rok

Franchisová společnost ERA Reality loni vstoupila nově na český trh. Obchodní ředitel firmy Martin Seidl zhodnotil rok působení v ČR a přiblížil další plány. Firma by ráda na Slovensko.

Jak se dařilo společnosti ERA Reality v první polovině roku 2014? Jak byste jej srovnal s loňským rokem?

Počátek roku 2013 byl pro ERA Reality úplně jiný, než stejné období roku 2014. Uváděli jsme nově značku na realitní trh a teprve začínali komunikovat s odbornou veřejností. Neměli jsme žádného franchisového partnera a hlavní důraz byl kladen na expanzi společnosti. První ERA franchisová licence byla udělena v dubnu 2013 a od té doby síť ERA Reality velmi razantně narůstala až do dnešního stavu 22 otevřených realitních kanceláří, s kterými spolupracuje více než 100 realitních makléřů a podařilo se nám vybudovat fungující realitní síť s portfoliem přes 1 000 nemovitostí. Naplněným plánem ERA Reality pro první rok bylo rovněž vytvoření silného postavení v Praze, kde bylo otevřeno 10 ERA kanceláří. V první polovině roku 2014 byly aktivity master-franchisora již rovnoměrně rozděleny mezi podporu současných franchisových partnerů a další růst sítě. Z podhledu podpory se nám v roce 2014 úspěšně podařilo zavést ERA systém u všech našich partnerů a stabilizovat jeho správné používání.  

Martin Seidl Foto ERA Reality

Pro franchisanty spustila ERA Reality program Start-up. V tomto programu se členové ERA týmu koncentrují s franchisantem na klíčové aspekty podnikání v realitách, jako např. kvalitní personální obsazení realitní kanceláře, zavedení ERA systémů apod.

Jaké další plány máte pro letošní rok v ČR?

V následujícím období plánujeme neustále zdokonalování ERA konceptu a zavádění inovativních produktů za účelem navýšení zisku našich partnerů a pokračování v expanzi do celé České republiky, kde chceme v horizontu nadcházejících pěti let otevřít 100 ERA kanceláří. Vstupu ERA na český realitní trh předcházela řada příprav, jelikož efektivní vstup na nový trh jedné z největších realitních sítí světa vždy vyžaduje jasnou vizi, specifické zkušenosti, plánování, investice, znalost realitního prostředí a zpracovaný koncept. 

Jak se daří celkově společnosti ERA Reality ve světě? 

Během 20-ti let vstoupila ERA na 14 evropských trhů, dnes je s více než 1 100 realitními kancelářemi nejrychleji rostoucí realitní sítí v Evropě a právě tyto zkušenosti se ukázaly jako velkou přidanou hodnotou také pro úspěšný start na českém realitním trhu.

Uvažujete i o slovenském trhu?

Úspěchy našeho konceptu byly natolik přesvědčivé, že jsme se v roce 2014 rozhodli pořídit ERA master-franchisovou licenci také pro Slovenskou republiku. Aktuálně vybíráme vhodného slovenského partnera, se kterým budeme společně rozvíjet franchisovou síť na tamním realitním trhu. 

Jak získáváte vhodné franchisanty?

Udělení ERA licence vždy předchází rozsáhlá analýza potřeb, možností a očekávání jednotlivého franchisanta , na základě které se určuje jeho potenciál pro navýšení zisku, úspory nákladů a společně vyhodnocujeme efektivnost vzájemné spolupráce. ERA kanceláře mohou následně využívat detailně zpracovaný podnikatelský koncept k vybudování úspěšné realitní firmy, který se soustředí na Technologie, Školení & Trénink, Marketing a Produkty & Služby. Pro zavedené realitní kanceláře i začínající podnikatele jsme nově spustili také program „Start-up“. V tomto programu se za intenzivní účasti členů ERA týmu koncentrujeme s franchisantem na klíčové aspekty podnikání v realitách, jako např. kvalitní personální obsazení realitní kanceláře, zavedení ERA systémů a procesů, nebo nastavení programů na nábor a vedení makléřů. V České republice umožňujeme ERA kancelářím navýšení svých tržeb o 50 % a více rovněž prostřednictvím unikátního produktu ERA Finance, který na tuzemském realitním trhu nabízí výhradně ERA Reality.

Jak byste zhodnotil realitní trh z hlediska franchisingu? 

Franchising je prokazatelně jednou z nejefektivnějších forem podnikání a v realitním oboru tomu není jinak. Franchisanti mají možnost získat silného obchodního partnera, který přináší ověřený podnikatelský koncept k vybudování úspěšné realitní firmy. Počet franchisových konceptů na českém realitním trhu se neustále zvyšuje, aktuálně již zhruba 15% ze všech realitních kanceláří touto formou podniká a v horizontu několika let očekáváme podíl franchisingu až 40%.  Výběr vhodného franchisora je ovšem klíčový, jelikož obecná definice franchisingu láká touto formou expandovat také řadu realitních společností, které s franchisovým podnikáním postrádají dostatečné zkušenosti a tudíž nejsou schopny poskytovat svým partnerům adekvátní podporu.

Jaké trendy pozorujete na trhu? Jak vidíte vývoj realitního trhu v následujících letech?

Na českém realitním trhu můžeme již nějakou dobu pozorovat zvyšování podílu realitních kanceláří na celkovém počtu zrealizovaných transakcí a profesionalizaci poskytovaných služeb. Příčinou je bezesporu převaha nabízených nemovitostí nad poptávkou a tudíž stále větší obtížnost prodat si nemovitost za očekávanou cenu sám, bez využití služeb odborníků. Tento trend pozitivně ovlivňuje kvalitu služeb realitních kanceláří, které jsou nuceny vyvíjet inovativní postupy a nástroje za účelem atraktivní prezentace nabízené nemovitosti a efektivnímu oslovení širšího spektra zájemců.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank