Novinky o franchisingu už v říjnu!

V pořadí 12. ročník konference FRANCHISING FORUM 2014 se koná v úterý 14. října 2014 v budově OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4 (v blízkosti metra "C" Pankrác). Jedním z jejích hostů bude i Petr Sýkora, podnikatel a spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.
Česká asociace franchisingu Vás zve na konference FRANCHISING FORUM 2014. Akce se bude konat 14. října v Praze. Využijte slevu 15 % na vstupném!
 

Říjnová konference se bude věnovat nejen výhodám a nevýhodám podnikání pod zavedenou značkou, základnímu právnímu minimu, které by měl podnikatel znát, nebo nám poradí jak postupovat při jednání o nákupu franchisových licencí. Zajímavé budou opět panelové diskuse a letos jsou naplánovány hned tři. První z nich bude moderovat šéfkomentátor týdeníku Ekonom Robert Břešťan kdy v jeho panelu přislíbil účast podnikatel a spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL Petr Sýkora, nebo předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR a generální ředitel SINDAT Karel Havlíček.


Ve druhé panelové diskusi vystoupí zástupci z řad franchisových konceptů, členů i nečlenů ČAF, moderátorkou bude opět šéfredaktorka magazínu Vlastní firma FRANCHISING Barbora Štanglová. Závěrečné panelové diskuse se ujal Lubomír Milek, člen Správní rady ČAF, který přizve zajímavé osobnosti z oblasti franchisového podnikání. Účast na konferenci přislíbili i zástupci z obchodních oddělení, např. Australského nebo Amerického velvyslanectví. V odpoledním programu se podělí jednotliví zástupci franchisových konceptů se svými zkušenostmi. Řeč bude o business plánu, marketingu franchisové sítě, náboru franchisantů a jejich vzdělávání, včetně praktických ukázek řešení franchisových projektů. Představena bude i provozní příručka 21. století, mobilní aplikace e-HandBook.

Účastníci konference z řad vyššího a středního managementu, ale i poskytovatelů poradenských a finančních služeb se dozví mnoho zajímavostí a rad, hlavně ale zkušenosti z praxe. Očekávaná účast 60 až 80 účastníků z řad tuzemských a zahraničních odborníků, managementu významných obchodních firem, zahraničních a tuzemských franchisových sítí, které hledají obchodní partnery v České republice. V průběhu celého dne se účastníci budou moci seznámit s franchisovými koncepty, které se zde budou prezentovat. Dále pak se zástupci partnerských firem prezentující své služby v oblasti poskytování finančních, poradenských nebo softwarových služeb.

Kvalitu konference garantují kvalifikovaní přednášející z řad franchisorů, ale i odborníků na franchising, kteří poskytují své služby nejen v tuzemsku.

Zajímavostí konference je beze sporu možnost zúčastnit se networkingového setkání, které je pro účastníky příležitostí k navázání nových, hodnotných kontaktů v oblasti franchisingu, k neformálnímu setkání s lídry master franchisových konceptů, zájemci o franchising a odborníky z oblasti franchisingu, ale také si osobně pohovořit s těmi, kteří vás zaujali a dozvědět se více, než je možné během konference.

Pokud se přihlásíte a uhradíte konferenční poplatek do konce září, získáte slevu 15 % na vstupném. Detailní informace o programu, přihlášení i slevách naleznete na webových stránkách organizátora České asociace franchisingu. Čtenáři magazínu Vlastní firma FRANCHISING a návštěvníci portálu Franchising.cz při uvedení hesla „VLASTNÍ FIRMA FRANCHISING“ při registraci na ČAF získají slevu 15 % na vstupném a také získají navíc roční předplatné časopisu Vlastní firma FRANCHISING zdarma.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost a zúčastněte se zajímavé konference v Praze, kde se dozvíte mnoho cenných rad a také se zde budete moci osobně seznámit se zástupci tuzemských a zahraničních franchisových konceptů.

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Jako jediná organizace v České republice je členem Evropské franchisové federace (EFF) a Světové franchisové rady (WFC).