Pondělí
26.01.2015
Na bezpečnost práce a požární ochranu se zaměřuje společnost Extéria. Většina firem dle Miloslava Ramacha šetří na této oblasti, což jim může přivést další náklady.
 

Proč jste se rozhodli svůj koncept Extéria rozšiřovat pomocí franšízy? 

Rozhodnutí rozšiřovat své působení v rámci ČR formou franšízy přišlo po zkušenostech s kamennými pobočkami, které jsme otevřeli ve Zlíně, Olomouci. Tyto pobočky vedli zaměstnanci naší společnosti jako vedoucí poboček. I když měli motivační složku ke mzdě za dosažené výsledky, byly tyto pobočky velmi náročné z hlediska kontroly a také zřízení a jejich provoz byl finančně velmi nákladný. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nabídnout licenci formou franšízového podnikání, a to pod značkou Extéria - poradenská kancelář BOZP a  PO (Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Požární ochrany). Díky tomuto projektu věříme v rychlý nárůst poradenských kanceláří v rámci ČR.

Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2014 pro firmu Extéria? Jak se Vám dařilo?

Rok 2014 znamenal pro naší společnost Extéria vývojový posun směrem k našemu cíli, který jsme si stanovili už při počátku podnikání v oblasti BOZP a PO, a to ten, že chceme být největší společnost na BOZP a PO v ČR. Tento cíl si plníme díky investici do franšízového projektu poradenských kanceláří BOZP a PO, který jsme začali budovat začátkem roku 2014 a úspěšně realizovali v listopadu 2014 prvním pilotním franšízantem ve Frýdku-Místku. Další franšízovou kancelář budeme otevírat v Olomouci a v Brně do konce měsíce února 2015. Začátkem roku 2014 byla další investice do vývoje vlastního informačního systému BOZPIS, ve kterém jsou vedeny všechny firemní procesy, jak marketingové, obchodní tak i ekonomické a technické. Rok 2014 vnímám jako rokem velmi úspěšného růstu naší společnosti. 

Do jakých míst/měst byste chtěli svůj koncept rozšířit v první řadě?

Franšízový koncept Extéria – poradenské kanceláře BOZP a PO plánujeme během roku 2015 rozšířit v první řadě do všech krajských měst a tím pokrýt celou ČR.

S jakými problémy se firmy v oblasti BOZP a PO potýkají? Na co zapomínají?

Častým problémem je u nových vznikajících firem v BOZP a PO, že nedisponují zaměstnanci, kteří mají potřebné odborné vzdělání a praxi pro výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, dle zákona č. 309/2006 Sb. a tím poškozují ostatní firmy, působící v oblasti BOZP a PO.  Dále nejsou schopni u firem odborně zajistit vyhodnocení pracovních rizik vznikajících při pracovních činnostech firem a státních institucí. Nedokáží odborně zpracovat potřebnou dokumentaci pro tuto oblast, což vyplývá jako poznatek z kontrol státních kontrolních úřadů.

V jakých cenách se pohybují náklady v oblasti BOZP? 

Náklady na zajištění BOZP a PO ve firmách a státních institucí se liší podle počtu zaměstnanců a dle náročnosti prováděné činnosti. Ceny za BOZP a PO jsou v 90 % stanoveny v měsíčních nebo čtvrtletních paušálech. Řádově se jedná o částky v tisících korunách za měsíc. Současným trendem firem je  úspora nákladů spojených s BOZP a PO, a to i když se na první pohled nezdá odborná firma vyjde mnohdy levněji než vlastní zaměstnanec zajišťující BOZP a PO. Uvědomte si, že odborná firma zná veškeré právní náležitosti BOZP a PO a zajistí je bez chyb, kterých když se dopustíte, tak Vás můžou stát nemalé finanční prostředky. A posledním, co je nutné zvážit, je čas, který byste mohli strávit prací, kterou chcete vykonávat ne studiem předpisů, zákonů a vyhlášek o bezpečnosti práce.

Jak byste popsal trendy na trhu, na kterém působíte? Působí u nás i jiné firmy v oblasti poradenství v BOZP a PO?

V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany působí celá řada firem. Na trhu převažují především živnostníci, kteří jsou však kapacitně omezeni a nedokáží tak sami klientům poskytnout komplexní služby. Trendem v oblasti BOZP a PO je neustále se zpřísňující legislativa, která je zaměřena i na OSVČ bez zaměstnanců, což jak jsme za dobu působení naší společnosti zjistili nemá vyřešeno téměř 90 % těchto podnikajících subjektů, které se mylně domnívají, že pokud nemají zaměstnance nemusí tuto problematiku řešit. Další novinkou v této oblasti je nárůst počtu kontrol zaměřených na práci „na černo“ a tzv. švarcsystém, který již nekontrolují úřady práce, ale nově inspektoři Oblastních inspektorátů práce. Tyto kontroly jsou kromě BOZP zaměřeny také především na pracovně právní vztahy ve firmách a státních institucích.