05.05.2015

Praha dobyta

Novodobá sanitka rozšiřuje síť svých poboček po celé republice. Pronikla i do hlavního města.

Jen v loňském roce se franšízová síť rozrostla o 17 poboček a v otevírání dalších pokračuje. Díky tomu jsou služby tohoto konceptu dostupné již na 31 místech. Od 1. května začíná služby Novodobá Sanitka poskytovat na území hlavního města. „Praha je jedním z klíčových měst pro zviditelnění  a další rozvoj naší značky. Proto jsem velmi ráda, že nová majitelka licence pro Prahu se vrhla s vervou do práce a věřím, že naše služba bude v hlavním městě velmi žádaná, protože je zde zatím velmi málo podobných poskytovatelů služby pro nemocné a pro seniory,“ říká Dita Freibergová, jednatelka společnosti Novodobá Sanitka.

Novodobá sanitka Logo big Foto Tvarůžková

Novodobá sanitka funguje na tuzemském trhu tři roky. Za tu dobu se jí samozřejmě utvořila konkurence, se kterou se snaží bojovat zejména tím, že se snaží klientům poskytovat stále kvalitnější a profesionálnější služby a jejich spektrum stále rozšiřuje.

Ačkoli kolem sebe neustále slyšíme z úst odborníků, že služby pro seniory a nemocná mají u nás v dlouhodobém horizontu velký potenciál, je Novodobá Sanitka jediným konceptem svého druhu, který si pro rozvoj sítě zvolil právě franšízing. V zahraničí je to naopak v této oblasti služeb velmi běžné. Největší přínos franšízantů spatřuji v jejich zájmu naší službu stále rozvíjet, poskytovat klientům větší spektrum služeb. Snažíme se i od nich čerpat nové možnosti, jakým způsobem službu zkvalitnit či jak služby pro klienty rozšířit,“ prozrazuje Dita Freibergová.

Na nezájem ze strany potenciálních franšízantů si Novodobá Sanitka nemůže stěžovat. Ruku v ruce s tím, jak se rozšiřuje její síť a povědomí o značce samotné, přichází a nabídky na spolupráci. V letošním roce si dala značka za cíl již splněné proniknutí do našeho hlavního města a také vytvoření nové tváře Novodobé sanitky. „Chystáme se vytvořit nové webové stránky, zmodernizovat grafický vzhled našich vozů a zároveň to vše chceme sjednotit s oblečením,“ doplňuje Freibergová.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank