Termín výroční konference se blíží!

V pořadí 13. ročník konference FRANCHISING FORUM 2015 se koná ve středu 30. září 2015 v budově OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4 (v blízkosti metra "C" Pankrác).
Česká asociace franchisingu Vás zve na konferenci FRANCHISING FORUM 2015. Akce se koná 30. září v Praze. Využijte slevu 15 % na vstupném a získejte zdarma publikaci Franchising v ČR.
 

Letošní konference je cílena na interní a externí komunikaci nejen ve franchisingu. Opět jsou připraveny dvě zajímavé panelové diskuse, které doplňují přednášky odborníků v daném oboru. Pozvání přijaly mezinárodní franchisové koncepty, ale i menší tuzemské, aby se s Vámi podělily o zkušenosti v podnikání pod zavedenou značkou.

Konference je organizována ve spolupráci s Německou franchisovou asociací, kdy její zástupce přestaví německý franchisový trh a interní komunikaci sítě. Druhým partnerem je Česko-německá obchodní průmyslová komora, která se nedávno stala přidruženým členem asociace. Její zástupce účastníky seznámí s interkulturní komunikací v obchodním vztahu.

Dopolední panelovou diskusi moderuje pan Jiří Lošťák, který se franchisingu věnuje od roku 1998. Účastník konference se tak dozví zajímavosti přímo od odborníka, který si pozval hosty z oblasti gastronomie, služeb a obchodu. Řeč bude například o aktivitách, které organizuje franchisor pro své franchisanty, jak se mohou podílet jednotliví franchisanti na řízení franchisové sítě, k čemu slouží rada franchisantů, jak správně pracovat s provozní příručkou, jak pomoci franchisantům při řešení krizových situací v rámci sítě, nebo jak motivovat své franchisanty k zvýšení výkonu.

V odpoledních hodinách přijde na řadu diskuse na téma externí komunikace v sítí, které se ujal pan Martin Jonáš z komunikační a poradenské firmy Ad-vise, která poskytuje služby v oblasti komunikace, vztahů s médii a franchisingu déle jak 10 let. Účastník konference se tak dozví jaká jsou specifika externí komunikace u franchisových sítí, zda je externí komunikace vhodným nástrojem pro získávání nových partnerů, nebo zda je lepší zvolit agenturu či in-house řešení. Ptát se můžete odborníků z marketingových oddělení franchisových sítí, ale i tiskového mluvčího UniCredit Bank nebo zástupce z PR agentury.

Jaká jsou specifika komunikace franchisové sítě Vám sdělí paní Barbora Štanglová, šéfredaktorka portálu Franchising.cz a magazínu Vlastní firma FRANCHISING, kteří jsou opět mediálním partnerem akce. Dále pohovoříme o důležitosti a využívání sociálních sítí, moderních technologiích, nebo zda je informační systém nutností pro fungování sítě. V rámci konference se koná praktický workshop pro max. 12 osob na téma Vyjednávání franchisové smlouvy, který povedou advokátky paní Martina Parusová Zímová z Kocián Šolc Balaštík a paní Halka Pavlíková z Noerr. Na konferenci bude přestavena nová aktivita asociace a to organizace prvního ročníku prestižní soutěže Franchisa roku.

Sdílení zkušeností i informací

Účastníci konference z řad vyššího a středního managementu, ale i poskytovatelů poradenských a finančních služeb se dozví mnoho zajímavostí a rad, hlavně ale zkušenosti z praxe. Očekávaná účast 60 až 80 účastníků z řad tuzemských a zahraničních odborníků, managementu významných obchodních firem, zahraničních a tuzemských franchisových sítí, které hledají obchodní partnery v České republice. V průběhu celého dne se účastníci budou moci seznámit s franchisovými koncepty, které se zde budou prezentovat. Dále pak se zástupci partnerských firem prezentující své služby v oblasti poskytování finančních, poradenských nebo softwarových služeb.

Zajímavostí konference je beze sporu možnost zúčastnit se networkingového setkání, které je pro účastníky příležitostí k navázání nových, hodnotných kontaktů v oblasti franchisingu, k neformálnímu setkání s lídry master franchisových konceptů, zájemci o franchising a odborníky z oblasti franchisingu, ale také si osobně pohovořit s těmi, kteří vás zaujali a dozvědět se více, než je možné během konference.

Kvalitu konference garantují kvalifikovaní přednášející z řad franchisorů, ale i odborníků na franchising, kteří poskytují své služby nejen v tuzemsku. Pokud se přihlásíte a uhradíte konferenční poplatek do 15. září, získáte slevu 15 % na vstupném. Detailní informace o programu, přihlášení i slevách naleznete na webových stránkách organizátora České asociace franchisingu.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost a zúčastněte se zajímavé konference v Praze, kde se dozvíte mnoho cenných rad a také se zde budete moci osobně seznámit se zástupci tuzemských a zahraničních franchisových konceptů.

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Jako jediná organizace v České republice je členem Evropské franchisové federace (EFF) a Světové franchisové rady (WFC).