Soutěžte o titul Franchisa roku!

Vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže Franchisa roku se uskuteční v rámci mezinárodní konference Franchising Forum 2016. Ta proběhne 25. května v Praze.
ČAF přichází s cenou Franchisa roku. Vyhlášena bude 25. května na konferenci Franchising Forum 2016. Uzávěrka přihlášek se blíží!
 

Oceňovat nejlepší franšízové sítě je na rozvinutých franšízových trzích tradicí. Letos se k nim připojí i ten český. Hlavním záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franšízingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franšízových konceptů, které fungují na bázi čistého franšízingu a dodržují Etický kodex franšízingu.

Pro 1. ročník soutěže vyhlásila ČAF tři soutěžní kategorie. Kategorie Franchisor roku ocení kvalitní tuzemský nebo zahraniční koncept. O jeho vítězi rozhodne nezávislá porota složena z řad odborníků z oblasti ekonomie, podnikání, práva a samozřejmě také franšízingu. Hodnocena budou nejen ekonomická kritéria, o jejichž vyhodnocení se postará společnost KPMG, ale hlavně jde o příběhy jednotlivých značek. Právě proto je hodnocení dvoukolové.

V prvním kole účastníky soutěže kontaktuje organizátor s detailním dotazníkem o franšízovém konceptu a ekonomických ukazatelích společnosti. Současně s dotazníkem účastník soutěže zasílá i svůj podnikatelský příběh. Materiály jsou podkladem pro rozhodování poroty. Vyplnění dotazníku je realizováno elektronicky. Druhé kolo probíhá v Praze formou osobního setkání účastníka soutěže s odbornou porotou. Účastník nejprve porotě představí franšízový koncept v rozsahu 10 minut, následuje prostor pro diskusi a otázky poroty, také v délce 10 minut.

Vyhlašována budou první tři místa. A jaká je cena pro vítěze? Finalisté obdrží certifikát o účasti a vítěz získá roční bezplatné členství v České asociace franchisingu a ceny od partnerů. Kategorii hodnotí nezávislá porota z řad odborníků na franšízing, ekonomii, marketing nebo HR. Franšízový koncept se může do soutěže přihlásit sám, ale může být také nominován.

Ve druhé kategorii Skokan roku má šanci uspět koncept, který v uplynulém roce otevřel nejvíce franšízových poboček. Hodnocení v této kategorii je jednokolové. Organizátor vyhodnotí dotazník a má právo si ověřit poskytnutá data u franšízového konceptu. Vítěz kategorie získá opět bezplatné roční členství v České asociaci franchisingu a ceny od partnerů.

Do poslední kategorie, jíž je Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kdy cenu uděluje Správní rada Asociace, se mohou přihlásit ti, kteří se zasloužili o pozitivní rozvoj franšízingu u nás. Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s dodáním příběhu, case study apod., kdy z materiálu bude zřejmý přínos pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti franšízingu. Rozsah dodaného materiálu nesmí překročit 2 normostrany, kdy 1 normostranou se rozumí 1800 znaků.

Již samotná účast v soutěži dává veřejnosti a i případným zájemcům o franšízové licence najevo, že podnikání pod jejím brandem splňuje náležitosti, které by kvalitní franšízový systém měl splňovat. Proto neváhejte a přihlaste sebe nebo váš oblíbený franšízový koncept do „bitvy“ o titul Franchisa roku.

Přihlaste se do klání o zisk titulu v kategorii Franchisor roku ZDE.

Staňte se Skokanem roku, přihlásit se můžete ZDE

Utkejte se o Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, přihlaste se ZDE.

Nominujte svůj oblíbený franšízový koncept ZDE.

 

Partnery soutěže Franchisa roku jsou UniCredit Bank, KPMG, Noerr, Smart Buzz a Creditas.

Více informací naleznete na www.franchisa-roku.cz

 

Organizátor soutěže:

Česká asociace franchisingu
Těšnov 5
110 00  Praha 1
www.czech-franchise.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka
GSM: +420 728 948 479
E-mail:  caf@czech-franchise.cz