05.04.2016

Vlastní byznys s krásou

BodyConcept po krizi nabral dech a chce v Evropě dále expandovat. Pro Česko hledá master-franšízanta.

Portugalská společnost GrupoConcept, která provozuje centra estetických služeb BodyConcept, se etablovala na domácím trhu a začíná se poohlížet po franšízantech v ostatních evropských zemích. Kromě Polska, kde v minulých letech rozvíjela především spřízněný franšízový koncept DepilConcept, má zájem i o Českou republiku. Zájemci, kteří si chtějí otevřít vlastní byznys s krásou, se mohou ucházet o licence na provozování jednotlivých center. K dispozici je ale i master-franšízová licence.

BodyConcept procedura břicho Foto BodyConcept

Českou republiku považuje provozovatel konceptu BodyConcept za perspektivní trh pro nabízení estetických služeb, protože lidé v Česku rádi pečují o vlastní vzhled.

Svou strategii k poskytování master-franšízové licence však vedení firmy přehodnotilo. „První zkušenost v České republice nebyla nejlepší. Kandidátka nebyla na byznysu tak zainteresována, jak jsme z počátku očekávali. Poskytli jsme jí master-franšízovou licenci, ona však neotevřela vlastní pobočku a ztratila kontakt s realitou. Před poskytnutím master-franšízové licence bude nyní muset franšízant otevřít alespoň jednu vlastní pobočku,“ vysvětluje podmínky master-licence ředitel franšízového konceptu Alexandre Lourenço.

Zahájit jednání s žadateli o jednotlivé licence je firma ochotně připravena. Republiku považuje za vynikající trh pro nabízení estetických služeb, protože lidé v Česku mají pozitivní vztah k vlastnímu vzhledu. Podmínkou pro otevření centra krásy je ryzí zájem o podnikání tohoto typu a podpis smlouvy. „Následně zájemcům poskytneme informace o místě a pomůžeme jim ho najít. Postupujeme vždy tak, abychom zachovávali exkluzivitu území ostatních franšízantů,“ doplňuje podmínky Alexandre Lourenço.

Franšízová síť BodyConcept má celosvětově 47 center, z nichž 43 se nachází v domovském Portugalsku. V průběhu krize, na rozdíl od ostatních značek, nemusela uzavřít větší množství poboček. Své zastoupení má nyní v zemích jako je Brazílie nebo Švýcarsko. „Plánujeme konsolidovat naši přítomnost v Portugalsku, kde jsme hlavním hráčem na trhu. Naším hlavním cílem je navázat spolupráci s master-franšízanty v evropských zemích, včetně České republiky, a v jižní Americe. Rok 2016 má být ve znamení expanze,“ prozrazuje plány na tento rok Alexandre Lourenço.

Společnost rozvíjí dva typy center. BodyConcept Express nabízí zákazníkům estetické služby bez kadeřnictví a licence se pohybuje od 48 do 52 tisíc eur. Licence kompletního typu služeb včetně péče o vlasy, BodyConcept Standard, se pohybuje v rozmezí 74 až 79 tisíc euro. Na master-franšízovou licenci si budoucí podnikatelé musí vyhradit 50 tisíc eur a smlouva je uzavírána na 10 let. „S ohledem na ekonomické oživení a s ní spojenou rostoucí poptávkou po estetických službách se jeví investice do tohoto oboru podnikání jako perspektivní,“ sdělila portálu Franchising.cz Lenka Nováková, Business Development manager poradenské společnosti PROFIT systém.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank