30.05.2016

Prospěšná franšíza

Novodobá sanitka nabízí komplexní asistenční služby po celém Česku. Do franšízového systému chce zavést veřejnoprávní rozměr.

Že je možné rozjet vlastní firmu bez nutnosti závratných investic do vybavení, obchodních prostor či marketingu ukazuje franšízový koncept Novodobá sanitka, který své podnikání založil na poskytování přepravních a asistenčních služeb. Stačí k tomu mít vlastní automobil dle určité specifikace a 100 tisíc korun na uhrazení franšízové licence, v jejímž rámci, kromě manuálu a dalších podpůrných materiálů, získá franšízant i základní marketingový balíček. Přestože se díky zvyšující se poptávce v tomto oboru objevují i další koncepty, pokračuje Novodobá sanitka v nastoleném trendu poskytování přepravních služeb v komplexním rozsahu na celostátní bázi.

Novodobá sanitka Foto Novodobá sanitka

V rámci nové služby Senior service nabízí Novodobá sanitka přepravu seniorů na nákupy, úřady, na pošty nebo do divadel. Asistent na žádost také informuje rodinu, že je senior v pořádku zpět doma.

Právě komplexnost a pokrytí je tím, co Novodobou sanitku podle vedení firmy odlišuje od ostatních subjektů. „Zatímco ostatní koncepty nabízí hlavně transportní služby, chceme kromě přepravy zintenzivnit poskytování navazujících asistenčních služeb a tím celý projekt koncepčně posouvat k charakteru sociální služby,“ popisuje směřování konceptu jednatelka Novodobé sanitky Dita Freibergová. Od změny si přitom slibuje možnost výhodnějších podmínek spolupráce s cílovými místy nebo možnost získání podpory z veřejných zdrojů.

Získat přístup k veřejným penězům se tak pro Novodobou sanitku stává aktuální prioritou. Koncept částečně nahrazuje veřejný sociální a zdravotní systém a je z právního hlediska regulován jako taxislužba. Proto je podle jednatelky Dity Freibergové cílem zavedení veřejnoprávního rozměru do franšízového systému, aby byla otevřena cesta k dotačním titulům a bylo možné přímé využívání zdrojů pro financování sociálních či neziskových činností. Mezi další novinky paří podle jednatelky Novodobé sanitky například zvýšení marketingové spolupráce s obchodními partnery zaměřenými na podobnou klientelu.

Konceptu Novodobá sanitka se v minulém roce podařilo zprovoznit 10 nových poboček, které nově poskytují službu Senior service, která je určena speciálně pro starší klienty. V současnosti provozuje transportní a asistenční služby 28 franšízových poboček pod touto značkou. Management firmy plánuje v příštích měsících otevření čtyř dalších míst, z nichž jedno se bude nacházet i v hlavním městě, a od ledna 2016 začne nabízet franšízové licence také na Slovensku, kde aktuálně vrcholí přípravy na zprovoznění první Novodobé sanitky.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank