16.06.2016

Pošta Partner roste

Česká pošta po vzoru ostatních evropských zemí nabízí kmenové pobočky obcím a soukromým osobám. K 1. červnu vzniklo 19 nových partnerských pošt.

Česká pošta pokračuje v nastartovaném trendu převádění vlastních poboček na partnerské. Poté, co v minulých letech revidovala partnerský systém, který narážel na nesouhlas obcí, představila v roce 2015 upravený projekt Pošta Partner, od kterého si slibuje větší zájem ze strany potenciálních provozovatelů. Revidovaný projekt nyní nabízí například vyšší finanční motivaci v podobě bonusů za rozšíření hodin pro veřejnost nebo nižší sankce za nedodržení smluvních podmínek.

posta_pobocka

Česká pošta provozuje celkově 3200 poboček, z nichž je aktuálně 163 spravováno smluvními partnery. V následujících deseti letech chce na partnerské převést 2500 pošt.

Cílem postupné přeměny má být stav, kdy budou partnerské pobočky počtem převyšovat kmenová místa. V současnosti provozuje Česká pošta na 3200 poboček, z nichž by mělo zůstat k roku 2025 jen 700 páteřních a zbylých 2500 má být spravováno partnersky. Česká pošta se tak nechystá síť redukovat, ale postupně přeměňovat obchodní model za zachování stávajícího počtu pošt. „Do konce předchozího roku se počítalo s transformací 60 pošt. Počet podepsaných smluv byl přitom 72, což výrazně předčilo původní očekávání,“ informuje o změnách mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Projekt transformace se týká především menších obcí. Výhodou partnerství v těchto lokalitách je podle mluvčího Matyáše Vitíka především flexibilita, která provozovatelům umožňuje reagovat na konkrétní podmínky a zvyklosti v dané obci, například přizpůsobením otevírací doby nebo určením rozsahu hodin pro veřejnost. Ten přitom nesmí podle smlouvy klesnout pod požadované minimum.

Kritici transformace poukazují na to, že přeměna poboček na partnerské může zejména v malých obcích znamenat omezení rozsahu služeb. Aby se předešlo případným soudním sporům, požadují obce garanci rozsahu služeb a, v případě neúspěchu, opětovné převzetí pobočky pod správu České pošty. „S ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Záleží vždy na konkrétním případě a jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání,“ komentuje vyjednávání mluvčí Matyáš Vitík s tím, že plán pro letošek je 200 nových smluv s externími stranami na provozování Pošty Partner.

 

 

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank