12.08.2016

Zodpovědné podnikání

Systém asistenčních služeb Novodobá sanitka plánuje rozšiřování aktivit. Momentálně jedná o udělení master-franšízové licence pro slovenský trh.

Pestrost franšízových konceptů umožňuje prakticky všem zájemcům najít takovou oblast podnikání, která by vyhovovala jejich povaze. Novodobá sanitka nabízí realizaci těm, kteří mají zájem na společensky odpovědném jednání a cítí zároveň potřebu pomáhat a být prospěšní. Projekt, jehož klientelu tvoří převážně senioři, tak představuje vhodnou příležitost pro všechny, kteří se chtějí věnovat podnikání se sociálním rozměrem.

Novodobá sanitka Foto Novodobá sanitka

„V případě, že franšízant vlastní vhodné vozidlo, představuje jeho investici v podstatě jen vstupní franšízový poplatek, v jehož rámci má zajištěnu územní exkluzivitu nebo marketingový balíček,“ říká jednatelka Dita Freibergová.

Zájemců, kteří se dotazují na možnost získání licence, registruje centrála 10 až 15 měsíčně. Na základě těchto dotazů je realizováno průměrně deset schůzek, z nichž pouze jednomu žadateli je obvykle udělena licence. Za poslední půl rok se množství poboček Novodobé sanitky rozrostlo o čtyři, celkový počet na tuzemském trhu se tak vyšplhal na 28 asistenčních center. Navíc bylo uvedeno do provozu první centrum na Slovensku, kde momentálně probíhají jednání o udělení master-franšízové licence.

Výhodou konceptu je podle jednatelky konceptu Dity Freibergové skutečnost, že Novodobá sanitka zůstává jediným subjektem na trhu, který poskytuje předmětné služby v uceleném a komplexním rozsahu. Atraktivitu podle ní nenarušuje ani existence firem nabízejících podobné služby, protože se nejedná o konkurenci v pravém slova smyslu. Takové subjekty totiž neposkytují komplexní služby, ale nabízí většinou jen prostou přepravu.

Cílem společnosti je do budoucna rozšiřovat služby a nabízet kromě přepravy i další navazující asistenční služby. Celý projekt by se tak měl koncepčně posouvat k charakteru sociální služby. Tímto krokem by mělo dojít k rozšíření možností navazování spolupráce s cílovými místy přepravy a k získání různých forem veřejných podpor pro zvýšení marketingové propagace franšízantů i franšízy nebo pro rozšíření vozového parku. Celý projekt bychom rádi zařadili pod sociální služby již od 1.1.2017,“ uzavírá Dita Freibergová.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank