11.10.2016

Kulturní franšíza

Česká centra chtějí využívat principů franšízy pro šíření české kultury v zahraničí. Spolupracovat chtějí jak s neziskovými subjekty, tak se soukromým sektorem.

Principy franšízingu nachází ohlas nejen v komerční sféře, ale i v oblasti zahraniční propagace české kultury. Prvky franšízové spolupráce totiž chtějí v budoucnu využívat i Česká centra, která mají za úkol rozvíjet potenciál kulturní diplomacie a otevírat tak dveře české kultuře v zahraničí. Zdrojem inspirace v tomto úsilí jsou instituty jiných evropských států, kde se vedení Českých center setkalo s různými modely.

ceska centra Foto Foto České centrum Rotterdam Krištof Kintera – Your Light is my Life

Podle analýzy Economic ImpacT v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti centra v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů. Každou korunou vloženou do propagace centra získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

V pojetí Českého centra se franšízou myslí především sdílené centrum v zahraničí, jehož hlavním tématem není pouze umění, ale kultura v širokém smyslu. Tomu má také odpovídat forma pomyslného franšízanta. „Umíme si představit spolupráci s neziskovými subjekty, nadacemi, vzdělávacími organizacemi, kulturními domy, ale pokud to bude odpovídat podmínkám země a bude to pro nás účelné, nebráníme se spolupráci i s ryze soukromým sektorem,“ říká generální ředitel Českého centra Jan Závěšický.

Od vytváření franšíz pod hlavičkou Českého centra si vedení slibuje rychlejší expanzi do dalších zajímavých míst a rozvoj partnerské spolupráce. Díky tomu budou moci Česká centra podle koncepce spojovat ty partnery, kteří k sobě chtějí hledat cestu a zároveň mají společné zájmy v cizině. „Franšíza tedy může být krokem, jak propojit zahraniční potenciál s prezentací Česka v zahraničí. Dobře by se tak doplňovala také kulturní a ekonomická diplomacie,“ říká Jan Závěšický s tím, že úkolem Českých center je především vykonávání kulturní diplomacie, nikoliv ekonomické.

Zájemců vidí Česká centra celou řadu, což je utvrzuje v reálnosti a uskutečnitelnosti celého plánu. Konkrétní počty však zatím vedení nechce uvádět a spíše se omezuje na odhad v řádu nižších desítek. Kulturní franšízy by měly časem vyplnit prázdná místa, která se momentálně nachází v Latinské Americe, jižní Asii nebo v Africe. Bude-li o to zájem, připadá podle Jana Závěšického v úvahu i provozování více center v jednom státě.

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízené pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí a oslovila téměř 2,5 milionu návštěvníků.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank