30.03.2017

Nová cena pro české firmy

Ocenit české firmy a jejich ekonomické výsledky. Takový je cíl Ocenění českých lídrů, jehož první ročník letos proběhne.

Tuzemské firmy dosahují čím dál větších úspěchů jak na domácím trhu, tak i ve světě. A právě proto se Agentura Helas ve spolupráci s odborným garantem, mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau, rozhodla tyto firmy ocenit. Vzniká tak podnikatelský prostor, ve kterém budou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. Tento nový projekt volně navazuje na Ocenění českých podnikatelek.

obrazek ilustracni

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy.

„Vidím skvělé české podnikatele a podnikatelky. České firmy, které zvládly překonat práh České republiky. Ať již fyzicky tím, že působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, kdy svými nápady a know how ovlivňují podnikání ve světě. Majitele, kteří se odhodlali jít za svojí vizí a ne jen za svými obchodními výsledky. Tyto firmy jsme se rozhodli ocenit a představit jejich úspěch,“ vysvětluje důvod založení tohoto projektu majitelka Agentury Helas Helena Kohoutová s tím, že cílem Ocenění Českých Lídrů je stát se inspirací pro novou generaci podnikatelů. Díky analýze odborného garanta v letoším roce odpovídá kriétiím Lídrů více jak 1300 společností.

Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České zpracovaných odborným garantem. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2014 a 2015 iRating ve stupních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledů posledního období (tj. rok 2016). Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let.

„Všichni si uvědomujeme, že hospodářství v České republice bude tak úspěšné, jak se bude dařit zejména českým podnikatelům budovat a rozvíjet své firmy a jak budou schopni uplatňovat své výrobky a služby nejen na domácím trhu, ale také v zahraničí. Kritéria soutěže Ocenění českých lídrů jsou proto nastavena tak, abychom na jejich základě dokázali vybrat a ocenit ty nejlepší z českého byznysu,“ doplnil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Podnikatelé nyní mají možnost podávat přihlášky do 19. dubna. Generálním partnerem Ocenění Českých Lídrů je společnost Vodafone. Mediálním partnerem je pak i portál Franchising.cz.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank