31.07.2017

Franšízanti musí být houževnatí a vytrvalí

Rok 2017 je rokem pozvolného nárůstu dalších poboček konceptu značkových samoobslužných prádelen Quickwash, říká jednatel společnosti Tomáš Drga.

Jak se vaší firmě daří v roce 2017? Kolik jste letos otevřeli poboček a kolik se jich chystáte otevřít?
Letos jsme otevřeli prádelny Quickwash Hrabůvka v Ostravě-Hrabůvce a Quickwash Beroun. Koncem léta se chystáme ke slavnostnímu otevření pobočky v Karlových Varech a také v Praze. Dále máme rozjednaných několik dalších projektů, ale ty jsou zatím ve velmi rané fázi.

Quickwash Foto Quickwash

Máme mnoho zájemců, kteří se pro projekt nadchnou ale často dříve nebo později vychladnou, říká Tomáš Drga

Jak by měl vypadat v tuto chvíli ideální zájemce o vaši franšízu? Co mu nesmí chybět a co naopak třeba mít nemusí?
Měl by to být člověk s nadšením a zapálením pro tento projekt. Měl by být také dostatečně houževnatý a vytrvalý, protože zřízení prádelny přece jen vyžaduje dost velkou angažovanost ze strany investora. Kandidát musí být schopen najít prostory, které budou vyhovovat jak marketingově tak technicky.

V obou směrech jsme připraveni pomoci. Vyhodnotíme dané místo jak z hlediska polohy, tak z hlediska, zda splňuje technické předpoklady pro přívod médií, možnost instalace odvětrávacího systému pro sušičky apod. Pro to je potřeba intenzivní komunikace s majitelem prostor, projektanty a odbornými firmami. Ne každý kandidát je připraven projektu věnovat dostatečné nasazení.

Nesmíme také zapomenout na kapitálové zajištění projektu. Přestože jsme schopni nabídnout financování nákupu technologie, což představuje částku kolem 1 mil. korun, kandidát si musí být schopen obstarat prostředky na technickou úpravu místnosti a na překlenutí počátečního období, než prádelna získá dostatečný počet zákazníků pro ziskový provoz. Toto období je odlišné v různých městech a městských lokalitách a může trvat od několika měsíců až třeba po rok.

Jaká je průměrná návratnost vstupní investice u vaší franšízy?
Návratnost je velmi závislá právě na lokalitě. Obecně můžeme říci, že návratnost na dobrém místě v Praze se pohybuje kolem 2 let, v ostatních městech zase v závislosti na místě a také v závislosti na umění investora přivést do své prádelny zákazníky to může být 3 až 5 let.

V čem si myslíte, že spočívá úspěch vašich poboček a celého konceptu?
Řekl bych, že úspěch do jisté míry závisí na schopnosti nabídnout zákazníkovi službu, která donedávna na našem trhu chyběla, ale zároveň ve vysoké kvalitě. Prostředí prádelny musí být čisté, světlé, přívětivé, prostě takové, aby se zákazníkům líbilo k nám přijít. Velkou roli hraje také, aby se zákazník cítil v pohodě, že obsluhu strojů zvládne a nebyl ve stresu, že něco pokazí. Od toho slouží propracovaný systém instruktážních tabulí a návěstí. V některých prádelnách máme buďto permanentně nebo po určitou část dne obsluhu, která zákazníků ochotně poradí, jak postupovat.

V čem je vás franšízový koncept výjimečný a jak bojujete s konkurencí?
Výjimečnost našeho konceptu vidíme v tom, co můžeme nabídnout investorovi a také pak zákazníkovi, který naši službu využívá. Obecně ve směru k investorovi bych vyzdvihl naši připravenost k intenzivní komunikaci a pomoci investorovi s přípravou celého projektu a v těsné spolupráci po celou dobu vztahu, tedy nejen do otevření, ale i v průběhu normálního provozu prádelny.

Ve směru k zákazníkům vidím naši výhodu v nabídce prvotřídní služby, čistého a přívětivého prostředí provozoven a v ochotě a trénovanosti personálu, který se zákazníky přichází do styku. V mnohých provozovnách nabízíme doplňkové služby, jako např. službu Drop-off, kdy zákazník, kterému se nechce čekat v prádelně, až se mu prádlo vypere a vysuší, jej může svěřit obsluze, která to udělá za něj.

Máte konkrétní dlouhodobé plány ohledně českého trhu?
Z
dlouhodobého hlediska máme v plánu jednak rozšiřovat naši síť značkových samoobslužných prádelen v České republice a na Slovensku, a zároveň neustále pracovat na zdokonalování služeb, které poskytujeme zákazníkům ve stávajících provozovnách.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank