19.09.2017

Pošta v rukou podnikatelů

Každý týden vzniknou 3 nové pobočky pošty Partner. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem.

O zajišťování poštovních služeb začíná být zájem i mezi podnikateli. Každý desátý oslovený živnostník v obcích o tento typ provozovny projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady, necelá pětina ze všech oslovených podnikatelů současně připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.

česká pošta partner 2017 Foto Česká pošta

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR představila u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Agentura Ipso oslovila 560 respondentů v obcích mezi 250 až 5 000 obyvateli.

Třetina z oslovených podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tisíc korun, 11 % by si představovala rozpětí minimální odměny 11 tisíc až 20 tisíc korun. 13 % podnikatelů považuje za minimum více jak 20 tisíc korun, přičemž v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků. Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro pošta Partnery je nastavena na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně.

Celkově tak funguje na principu pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2 500. To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Stejný podíl mimochodem odpovídá sousednímu Rakousku, přičemž v Německu je ještě vyšší. Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ.

Jan Foubík, ředitel České pošty pro obchod a marketing uvádí: „Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel. Zákazníci nejvíce oceňují rozšířenou otevírací dobu a nově vybavené provozovny. Často zmiňovanou výhodou je také propojení poštovních služeb s jinými, ať už komerčními nebo těmi, které poskytují obce. Česká pošta vychází vstříc i provozovatelům pošt Partner, zajišťuje veškeré vybavení i odbornou pomoc.“

O tom, že poštovní provozovna je pro obyvatele venkova důležitá, svědčí fakt, že 30 % dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, 23 % jednou za čtrnáct dní a každý pátý dokonce každý týden. Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem. Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.

Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí,“ komentuje tento nový trend podnikání v obcích Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank