22.03.2010

"Franchisa McDonald´s se stává hodnotou, která se dědí z generaci na generaci"

říká v rozhovoru pro portál FranchisingINFO.cz Franchising manažer McDonald´s Ivo Lamich

Jakým způsobem může franšízant financovat koupi franchisy a co za ni získá?
Udělením franchisy se stává jednak majitelem vybavení restaurace a jednak získává oprávnění využívat značku McDonald's a s ní spojené know how. Určitá část z investice do získání franchisy musí být financována z vašich osobních zdrojů a zbytek může být dofinancován bankovním úvěrem. U nově příchozího franšízanta je tento poměr stanovený na 40% vlastního kapitálu a 60% je možno dofinancovat komerčním úvěrem. McDonald's neposkytuje financování nebo garanci úvěrů, pouze doporučuje finanční ústavy, s kterými má navázanou spolupráci v oblasti financování franchisingu. Tiché společenství není povoleno.

Kolik stojí franchisa McDonald´s?
Pro přímou franchisu jsou vhodní kandidáti s vlastním kapitálem přes 6 mil. Kč. Jednorázová investice se skládá z 260.000,- Kč (ekvivalent USD 15.000) kauce (bezúročný vklad), 780.000,- Kč (ekvivalent USD 45.000) vstupní franchisový poplatek na 20 let a 18.000.000,- Kč* na vybavení restaurace (kuchyň, jídelna, dekorace, hračky, dětský koutek a vybavení parkoviště). To znamená asi 19.040.000 Kč* celkovou vstupní investici. (*tato část investice se může lišit od restaurace k restauraci a závisí na aktuálním stavu investic)

Další zajímavé informace, např. co všechno obnáší jednoroční náročný tréninkový proces, Vám přineseme v jednom z příštích rozhovorů týdne.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank