03.05.2010

s Ivo Lamichem, manažerem franchisingu McDonald´s ČR

FranchisingINFO.cz přínáší slíbené informace o náročném vzdělávacím programu McDonald´s

McDonald´s si zakládá na svém tréninkovém a vzdělávacím programu, je obecně známé, že každý vlastník licence si prošel od základních aktivit až k managmentu, jak takový program vypadá?
Potencionální uchazeč se zavazuje k účasti v tréninkovém procesu, který trvá 9 - 14 měsíců. Tento obsáhlý program je určen k tomu, aby vyškolil uchazeče ve všech aspektech řízení budoucí restaurace a pomohl McDonald's při hodnocení a rozvoji potenciálu uchazeče jako budoucího franchisanta.

Většina tréninku probíhá v restauraci McDonald's poblíž bydliště uchazeče, pokud je to možné. Během tréninku navíc absolvuje několik kurzů, z nichž většina je pořádána v místních školících centrech. Poslední kurs je týdenní a může se uskutečnit na Hamburger University, v sídle západní divize společnosti v Mnichově (Německo). Dále trénink zahrnuje interní semináře, konference a pohovory s firemním personálem.

McDonald's neplatí uchazeče jako zaměstnance a čas strávený na tréninku jinou formou, ani neproplácí s ním spojené výlohy, ale platí veškerý materiál určený k tréninku. Během tréninku nevzniká žádný právní vztah mezi uchazečem a společností McDonald's, což znamená, že uchazeč má možnost trénink kdykoli ukončit. Po úspěšném ukončení tréninku je předložena nabídka na určitou restauraci a v případě souhlasu je podepsaná franchisová smlouva. Vzhledem k rozdílné délce tréninku a doby výstavby našich restaurací při nástupu na trénink nemůžeme přislíbit uchazeči konkrétní restauraci. Vyžadujeme proto ochotu přestěhovat se v rámci regionu. McDonald's samozřejmě bere v úvahu zázemí a zkušenosti uchazeče právě tak, jako charakteristiku místního trhu.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank