Dieta, kterou nabízí odborník ve středisku NATURHOUSE, je doplněna přírodními produkty, jejichž hlavní ingredience jsou výtažky z rostlin. V žádném případě nejde o zázračné produkty, které způsobí zhubnutí.
Úterý
27.07.2010
NATURHOUSE otevřel devátou franšízovou prodejnu v České republice - zdravý způsob života je lákavou podnikatelskou příležitostí.
 

Již devátou provozovnu otevřel formou franšízy španělský koncept NATURHOUSE. Výchovu ve výživě si tak můžete dopřát v Olomouci, konkrétně v Ostružnické ulici 32. Úspěšná je v České republice stejně jako ve své domovině ve Španělsku.

Nadváha je prvořadý problém v rozvinutých společnostech. Ve Španělsku je postiženo nadváhou téměř 40% obyvatel, což je číslo, které se v posledních dvou desetiletích zdvojnásobilo. Technologický pokrok, nové pracovní návyky a sedavý život jsou některé z faktorů, které vysvětlují tuto tendenci.

Výživa a dietologie se staly základními vědeckými disciplinami v oblasti výzkumu, prevence a léčby případů nadváhy. Profesionálové v dietetice a výživě jsou základním činitelem v procesu snižování a kontroly váhy. Jsou zodpovědní za novou výchovu ve výživě osob, které se obrátí na NATURHOUSE. Naučit se jíst zdravě a vyrovnaně podle druhu zatížení a potřeb je první krok. Zachovávat vyrovnanou dietu na základě středomořské výživy a každodenní fyzické cvičení (stoupání do schodů, procházky, pochůzky apod.) se ukázalo jako nejúčinnější kombinace při snižování a udržování váhy.

Jeden z klíčů úspěchu firmy NATURHOUSE je její metoda práce a organizace. Ve střediscích nové stravovací výchovy NATURHOUSE se návštěvy vždy domlouvají předem, aby se zajistilo, že dietní poradce připraví každému zákazníkovi osobní plán. Nejde o přísnou dietu, nýbrž o to naučit se jíst správně na základě změny návyků. Tajemství spočívá ve výběru a správné kombinaci potravin na základě individuální charakteristiky každého člověka a změně životních návyků, rozvrhu hodin, výdaje energie atd. tak, aby jeho fyziologické, biochemické a metabolické potřeby byly pokryty.

Tato přizpůsobená dieta je doplněna dietetickými doplňky. V NATURHOUSE jsou odmítány veškeré vzorce kontroly váhy, které nejsou založené na přísně stanovených mezinárodních zdravotních kritériích a lékařských doporučeních. Všechny diety a všechny potravinové doplňky, které NATURHOUSE prodává, jsou navržené a schválené Technickým oddělením NATURHOUSE, kde pracuje tým odborníků z nejrůznějších oborů.

Celý proces je kontrolován každý týden prostřednictvím plánovaných návštěv u dietoložky. Tato týdenní setkání slouží k tomu, aby člověk, který drží dietu, sdělil své dojmy a názory, upozornil na jakoukoliv nepříjemnost nebo přednesl své pochybnosti. Dietoložka tak může kontrolovat vývoj váhy, přizpůsobit dietní vzorce, kontrolovat změnu stravovacích návyků. Pravidelný kontakt je důležitým aspektem při hubnutí. Zákazník je motivován k dosahování dílčích úspěchů prostřednictvím aplikace správných výživových vzorů a dodržování tohoto chování.

Více než 3 miliony osob dosvědčují účinnost metody NATURHOUSE. Více informací o této franšíze získáte v Katalogu franšíz.