„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.“

Pondělí
20.09.2010
Pavel Tuleškov - ředitel franšízového projektu Maxíkova školka výrok spisovatele Robert L. Fulghuma potvrzuje a je krédem jeho projektu.
 

Jednou z předností Maxíkovy jazykové školky je spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nádání, o.s. Znamená to, že je jen pro nadprůměrné děti?
Spolupráce započala v roce 2008. Cílem bylo vyškolit naše pedagogy a využít nejnovější poznatky v oboru předškolní výchovy a vzdělávání. Metoda kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, využití hudby a další tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Nejedná se o zvýšení inteligence, která je do značné míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity mozku dětí. Tato speciální aktivita není pouze pro nadané děti, je pro všechny děti. Naším cílem je nabídnout dostupnou a kvalitní předškolní výchovu všem dětem bez rozdílu. Jsme toho schopni pouze v okamžiku, kdy si rodiče dítěte dostatečně uvědomí důležitost kvalitní předškolní výchovy a vzdělávání.

Investice do vzdělání se vyplatí možná jako žádná jiná. Pro nadstandardní vzdělání to platí dvojnásob. Jaká je Vaše vize do budoucna?
Naší vizí je zkvalitnit péči o děti a jejich rodiče ve stávajících provozovnách. V těch, které teprve budou vznikat, vytvořit dobré zázemí pro další rozvoj. Spokojené dítě ve franchisové pobočce, znamená spokojený rodič. Spokojený rodič pak znamená spokojený franchisant. A pokud je spokojený franchisant, bude jistě spokojený i franchisor.

Franchisa Maxíkova jazyková školka a jesle bude prezentována na Franchising foru 2010 dne 13.10.2010. Zájemci se mohou přihlásit zde.